Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.stäng

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Skicka

Inga nettoutsläpp av växthusgaser 2045 – samtidigt som vi stärker svensk konkurrenskraft

Målet är att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 2045.

Det innebär bland annat att utsläppen i Sverige måste minska med minst 85 procent jämfört med 1990, vilket kan kompletteras med åtgärder i andra länder.

Samtidigt behöver Sverige ett utvecklat och konkurrenskraftigt näringsliv baserat på våra komparativa fördelar inom energiområdet.

För att skapa en hållbar utveckling behövs ett helhetsperspektiv. För att tydliggöra systemperspektivet startade IVA i maj 2018 projektet Vägval för klimatet.

Mål för projektet Vägval för klimatet är att:

  • Ta fram en handlingsplan för hur Sverige uppnår netto-nollutsläpp och ökad konkurrenskraft baserat på de komparativa fördelar vi har inom energiområdet i kombination med ett högt industriellt kunnande och en väl utbyggd infrastruktur.
  • Stötta det klimatpolitiska rådet i granskningen av regeringens klimatpolitik.
  • Analysera hur utvecklingen i andra länder påverkar möjligheterna i Sverige.
  • Ta fram en övergripande konsekvensanalys av alla de klimatåtgärder som pågår för att identifiera målkonflikter och förbättringsmöjligheter.

Till Vägval för klimatet