Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.stäng

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Skicka

Innovation stärker skogsnäringen

Energi - Innovation - Hållbarhet

Skogen, som står för cirka 35 procent av Sveriges nettoexport, har stor inverkan på jobb, välfärd och klimat. Däremot har lönsamheten i skogsnäringen sjunkit under en lång period. För lite kraft har lagts på att ta fram nya innovativa produkter då skogsnäringen avsätter mindre än 1 procent av nettoomsättningen till FoU.

Den svenska skogsnäringen har betydande långsiktiga utmaningar och för att klara dessa utmaningar behövs en ökad förmåga till omställning mot nya produkter och tjänster längre fram i värdekedjan och i nya värdekedjor. Att öka branschens lönsamhet och konkurrensförmåga är avgörande för tillväxten, nya arbetstillfällen och för att bidra till att forma en hållbar bioekonomi, där skogen har möjlighet att bli en central del i lösningen på klimatfrågan.