Klimat och miljö

Världsmästare i klimatomställning. Sverige har en unik position i världen av att våga gå före och ligga i framkant.

Vi har modiga entreprenörer och företagare som ligger i omställningens framkant och vi har över tid haft framsynta politiker. Trots att vi är ett litet land ligger vi långt fram vad gäller utveckling av miljöteknik som kan bidra till att vi uppnår klimat- och miljömål. Det har bidragit till att Sverige är en stark aktör i världen och att vår internationella konkurrenskraft är stark.

Fler lösningar, färre problem: Hållbarhetsutmaningarna omgärdas av ett stort utbud av problembeskrivningar. IVA fokuserar på systemlösningar, i form av tekniska system, marknad och lagar.

IVA har drivit ett antal projekt om klimat och miljö, här listas de som skett de senaste åren.

Vägval för klimatet (pågående): presenterar en handlingsplan för hur Sverige kan uppnå netto-nollutsläpp och ökad konkurrenskraft till 2045.

Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi (pågående): innehåller delprojekten lokaler, mobilitet, textil, livsmedel och plast.

Hållbar nystart för Sverige (avslutat): innehåller bland annat frågor som resurseffektivitet och tillståndsprocesser.

Resurseffektiva affärsmodeller (avslutat): visar på stora möjligheter att göra den svenska ekonomin mer resurseffektiv med många affärsmöjligheter.