Klimat-resurser-energi

Det finns bara ett jordklot.

Klimatförändringarna är en ödesfråga, som handlar om förutsättningarna för allt liv på jorden. Genom vår kunskap, innovationsförmåga och högteknologiska industri kan Sverige bidra till hållbara lösningar.

En stor fråga som kräver vid vinkel. Det drivs många projekt i Sverige för att hitta nya klimatsmarta lösningar. IVA har helhetsperspektivet.

Världsmästare i klimatomställning. Sverige ska bli den ledande nationen för ett resurseffektivt och cirkulärt samhälle. IVA är en viktig plattform för samverkan kring de vägval som behöver göras.

Fler lösningar, färre problem. Klimatutmaningen omgärdas av ett stort utbud av problembeskrivningar. IVA fokuserar på lösningar, i form av tekniska system, marknad och lagar.

Kunskap ger mod och kraft. IVA bidrar till att höja kunskapsnivån inför beslut om vår energiförsörjning och långsiktigt hållbara investeringar för framtiden. Ju mer kunskap om möjligheterna som finns, desto mindre rädsla för förändringarna