Kunskap i världsklass

Sverige ska vara kunskapens stormakt.

Bild från: SciLifeLab 

Kunskap och forskning i framkant är grunden för all samhällsutveckling.

Världen står inför gigantiska samhällsutmaningar. Satsningar på utbildning och forskning är avgörande för en hållbar utveckling och vårt lands konkurrenskraft.

Skolan är språngbrädan. IVA verkar för en skola i världsklass. Den är basen för kunskapssamhället och ger individen möjligheter i livet.

Sverige behöver fler ingenjörer och alla talanger. Vi har inte råd att låta vissa grupper stå utanför. IVA vill inspirera fler att söka tekniska och naturvetenskapliga utbildningar.

Intressant teknik kittlar intresset för vetenskap och forskning. Vi vill främja nyfikenhet och upptäckarglädje hos ungdomar.

Bild från: SciLifeLab 

Kontaktinformation

Martin Wikström
Expert forskningspolitik
Telefon 08-791 29 58