Människa-teknik-samhälle

Morgondagens samhälle skapar vi idag.

Sverige 2.0. Teknikskiften påverkar alla delar av vårt samhälle och alla människors liv. Vi måste förstå helheten.

IVA spanar på framtidens teknologier och hur de kan bidra till att lösa samhällsutmaningar. 

Ny teknik ger nya lösningar för samhällsplaneringen. IVA arbetar för att snabbt och smart integrera ny teknik i samhället. Risker och utmaningar måste hanteras.