Vi använder oss av kakor för bättre upplevelse. Läs mer här.stäng

Vill du få vårt nyhetsbrev?

Skicka

Med växande städer behöver Sverige hållbar stadsplanering

Hållbarhet - Samhällsbyggnad

Sedan 2007 bor en majoritet av jordens befolkning i städer. Städerna är centrum för politiska beslut, ekonomisk tillväxt och banbrytande forskning, och spelar en allt viktigare roll i samhällsutvecklingen.

För att stadens invånare ska få en bra livsmiljö krävs innovativa lösningar för nya trivsamma och klimatsmarta bostäder. Transportsystemet måste vara effektivt, resurssnålt och fossilfritt och kulturutbudet lockande för både fastboende och besökande. 

Det är i de växande urbana miljöerna som arbetet med att tackla framtidens utmaningar måste ske. Vi behöver skapa en hållbar utveckling med minskad miljö- och klimatpåverkan, och vi måste hantera frågor som demografiska förändringar, migration och sociala klyftor. De urbana miljöerna måste vara både hållbara och attraktiva.

För att bygga hållbara samhällen i Sverige behövs effektiva planerings- och beslutsprocesser. Framgångsrik samhällsplanering kännetecknas av samverkan mellan många aktörer och ledarskap över politiska och geografiska gränser. I sådana miljöer skapas också utrymme för innovation, teknikutveckling och nya affärsmodeller.