Med växande städer behöver Sverige hållbar stadsplanering

Hållbarhet - Samhällsbyggnad

Delaktiga människor

Berörda projekt

Med en ökande befolkningsmängd och ökande urbanisering har städernas betydelse aldrig varit större. Det är i städerna som tillväxten sker, marknader uppstår och utveckling och innovation äger rum.

Utvecklingen av attraktiva livsmiljöer försenas idag av föråldrade, komplicerade och ineffektiva planerings- och beslutsprocesser som inte svara mot samtida krav. Ett annat problem är att aktörer och intressenter inom samhällsplanering arbetar påfallande sektoriserat.

För att bygga hållbara samhällen i Sverige behövs effektiva planerings- och beslutsprocesser. Framgångsrik samhällsplanering kännetecknas av samverkan mellan många aktörer och ledarskap över politiska och geografiska gränser. I sådana miljöer skapas också utrymma för innovation, teknikutveckling och nya affärsmodeller.