Samhällsbyggnad

Attraktiva urbana miljöer lockar talanger, företag och investeringar och är därför viktiga för Sveriges konkurrenskraft. Inom området samhällsbyggnad ser IVA ur ett större perspektiv och med ett systemtänk på områden såsom framtidens städer, hållbart byggande och tillgång till vatten. Allt ur ett hållbarhetsperspektiv.

IVA har under åren drivit en rad projekt inom området.

Hållbar vattenförsörjning (pågående): Rent vatten och sanitet är en utmaning för hållbar utveckling i Sverige och världen. Hållbara städer kan inte skapas utan tillgång på vatten av god kvalitet och effektiva system för avloppsrening. Projektet Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat är inriktat mot olika problemställningar kring sötvatten.

Hållbar nystart för Sverige (avslutat): Projektet innehåller bland annat frågor om mer effektiva miljöprövningar.

Framtidens goda stad (avslutat): Projektet undersöker vad som krävs för att ge en ökande befolkning förutsättningar att bo och verka i attraktiva livsmiljöer – både i växande och krympande regioner. Områden som behandlas är urbaniseringens drivkrafter och hinder, positiva utvecklingsspiraler, flöden i framtidens hållbara städer samt planerings- och beslutsprocesser.

Ett energieffektivt samhälle: Projektet behandlar både energieffektivisering av Sveriges bebyggelse som helhet såväl som flerbostadshus i Sverige.