Stärk Sveriges attraktionskraft

Entreprenörskap - Hållbarhet

Globaliseringen innebär helt nya förutsättningar för en liten, öppen ekonomi som Sverige. Företag kan välja mellan många länder när de ska etablera sig. Samma sak gäller för individer när de planerar sin yrkesframtid.

Avgörande för valen är ett lands attraktionskraft.  En rad faktorer avgör denna. När individen bestämmer sig för att flytta är faktorer som boende- och livsmiljö, kultur och möjligheter till utbildning centrala.

För entreprenören är också villkoren för företagande och infrastruktur viktiga. Genom alla dessa områden skär en hållbarhetsdimension – det gäller både miljö, arbetsförhållanden och sociala förutsättningar.