Sverige behöver fler ingenjörer

Utbildning

Tillgång till rätt kompetens är en viktig förutsättning för Sveriges framtida konkurrenskraft. 

I Europa räknar man med att det kommer att fattas en halv miljon ingenjörer år 2020. Och en stor del av Sveriges arbetsgivare är beroende av att kunna knyta till sig duktiga ingenjörer för att kunna fortsätta vara framgångsrika även i framtiden.

Det som krävs är att öka intresset bland unga att söka till ingenjörsutbildningar. Dessutom behöver vi stärka motivationen för snabbare genomströmningen och minska risken för avhopp.