Sverige behöver säker och hållbar tillgång till energi, till konkurrenskraftiga priser

Energi - Hållbarhet

Sveriges energiförsörjning och elsystem står inför stora förändringar. Det gäller både efterfrågan och vilka energislag som ska tillfredsställa behovet. 

År 2030 kommer dagens kärnkraftverk vara mogna för pension, precis som första generationens vindkraftverk. Även elnätet behöver ny teknik och kapacitet.

Det sker också stora förändringar på energimarknaderna globalt. Den så kallade skiffergasrevolution som skett i USA får återverkningar världen över, och för första gången är prognosen att världen kanske inte går emot realt stigande kostnader för energi, utan snarare sjunkande.

Inom EU diskuteras också nya mål för energi- och klimatpolitik till 2030. Hur dessa utformas är av stor vikt för vilken inriktning den svenska utvecklingen och energipolitiken tar. 

Sverige behöver långsiktiga spelregler för energin. Det handlar om vägval för Sveriges elförsörjning.