Utbildning och lärande

IVA ska bidra till att Sverige blir världsledande i kunskap. Skolan är samhällets viktigaste bildningsinstitution. Vi vill stärka den svenska skolan och främja positiva attityder till kunskap och bildning. IVA vill också väcka ungas nyfikenhet, problemlösningsförmåga och upptäckarglädje. Vi vill inspirera fler till att söka tekniska eller naturvetenskapliga utbildningar.

IVA driver ett antal projekt med fokus på utbildning och lärande

Framtidens kunskapssamhälle (pågående): är ett långsiktigt projekt för att katalysera en mer positiv och bejakande attityd till kunskap, bildning och lärande i samhället, med ett extra fokus på ungdomar. Målet är att nå ett stärkt förtroende i alla samhällsgrupper. Dels för att kunskap och utbildning är en väg för individen att förverkliga sina personliga drömmar, men också för att kunskap bidrar till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle.

Skola i tiden (pågående): är ett långsiktigt projekt med syfte att främja svenska skolans utveckling så den möter elevernas och samhällets långsiktiga kunskapsbehov, samt säkerställer Sveriges position som kunskapsnation. Fokus är grund- och gymnasieskolan, med betoning på grundskolan.

Tekniksprånget (pågående): projektet erbjuder unga fyra månaders betald praktik hos arbetsgivare runt om i hela Sverige. På så vis får unga chansen att testa ingenjörsyrket i praktiken. Syftet med Tekniksprånget är att inspirera till att läsa en högre teknisk utbildning genom att ge en tydligare målbild av vad som väntar efter studierna. Över 180 arbetsgivare medverkar i projektet och erbjuder praktikplats på över 100 orter runt om i Sverige.

Junior Academy (pågående): Junior Academy är både ett nätverk och en innovationstävling. Deltagande ungdomar får träffa likasinnade på en global, virtuell plattform. De bildar lag över nationsgränser och löser vår tids stora samhällsutmaningar. De arbetar systematiskt enligt den vetenskapliga metoden och får inspiration och stöd av experter och mentorer. Projektet drivs i samarbete med the New York Academy of Sciences.

Entreprenörskapsakademien (pågånde): Entreprenörskapsakademien har tagit initiativ till ett omfattande policy-arbete där vi tillsammans med Skolverket och ett antal andra aktörer, myndigheter och organisationer undersöker vad som krävs för att vi ska kunna uppnå visionen:”Entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningsystemet och stärker både den enskilde individen och samhälls- och näringsutvecklingen”. Entreprenörsakademien är också initiativtagare till E-kampen, en nationell tävling där elever i årskurs 7-9 under två dagar får prova på livet som entreprenör.