IVA medverkar på Internetdagarna

"Fakta, kontexten och jag". Så heter programpunkten som Helena Mehra från IVA-projektet Junior Academy modererar när IVA medverkar på Internetdagarna i november.
Internetdagarna, Konferens online
Tisdag den 23 november 2021 10:48 - 11:15

Framtidens lustfyllda lärande i en fygital värld. Det är temaspåret som Tekniska musset presenterar och som Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens programpunkt Fakta, kontexten och jag, går under.

Vi behöver inte bara fakta, utan även kunna sätta den i sitt sammanhang. Men vi behöver också kunna se det i relation till oss själva. En viktig insikt handlar om att fånga upp ungas engagemang och fortsätta att problematisera, men samtidigt möjliggöra att proaktiv handling uppstår istället för hopplöshet.

Hur svåra uppdrag kan man ge ungdomar som är 13-17 år gamla? Helena Mehra från IVA arbetar med att skapa engagemang kring uppmuntrande av ungas lustfyllda lärande. I Junior Academy bjuder de in unga till ett virtuellt program där de får lösa våra mest trängande globala samhällsutmaningar på 60 dagar. Med utgångspunkt i Junior Academys globala utmaningar diskuterar vi ungas frivilliga lärande och innovationskraft.

Helena Mehra har lång erfarenhet från kommunikation och PR och brinner för frågor som engagerar hela samhället i en positiv riktning.


Om Internetdagarna 
Internetdagarna är en tvådagarskonferens online för dig som vill bredda ditt digitala perspektiv. Konferensen arrangeras årligen av Internetstiftelsen och äger rum den 22-23 november 2021. 

TILL INTERNETDAGARNA!

Kontaktinformation

Helena Mehra
Kommunikationsansvarig Forskning & Utbildning
Telefon Tel: 08-791 29 42

Så kan du påverka

Dela

Genom att dela detta seminarium i ditt nätverk hjälper du oss att lyfta dessa viktiga samhällsfrågor.

Delta

Genom att delta i seminariet ökar vi tillsammans vår kunskap i dessa viktiga samhällsfrågor.