Att inte göra något är inte ett alternativ

Bo Normark är ordförande för IVAs nya projekt Vägval el. Han är ledamot av IVA, har varit VD för Power Circle, var vice ordförande i Regeringens nationella råd för smarta nät och har haft en lång karriär inom ABB.
normark-bo (2).jpg

Varför behövs Vägval el?

”Det började egentligen med IVAs projektet Vägval energi, som hade stor betydelse för den energipolitiska diskussionen som fördes 2009. Nu är det dags igen. Med en kommande energikommission och behov av en långsiktig energiöverenskommelse – så tycker vi att starten av Vägval el är bra tajmad.

Sverige är ett av världens mest elektrifierade länder – en tredjedel av energianvändningen utgörs av el. Det har lett till ett klimatsmart energisystem med låga energipriser som har gynnat konkurrenskraft och privatekonomi. Men nu står Sverige inför utbyggnad och ombyggnad av elsystemet som drivs av det faktum att väsentliga delar av elproduktionen måste bytas ut – samtidigt som elanvändningen förändras. Att inte göra något är inte ett alternativ. Projektet Vägval el ska ge ett faktaunderlag så att ekonomiska och hållbara lösningar kan väljas.”

Vad betyder en satsning som Vägval el för Sverige?

”Sverige har en lång tradition av ett pragmatiskt samarbete mellan politik, industri och vetenskap i viktiga framtidsfrågor. Här platsar givetvis energifrågan som en avgörande viktig fråga. Men frågan har också skapat stora låsningar i den politiska debatten.

"Visionen är att Sverige ska ha ett hållbart elsystem bortom 2030 som ger effektiv och trygg elförsörjning med konkurrenskraftiga priser."

 

Vi tror att det är ett bra läge att genom en mer faktabaserad debatt hitta bättre lösningar. Visionen är att Sverige ska ha ett hållbart elsystem bortom 2030 som ger effektiv och trygg elförsörjning med konkurrenskraftiga priser. Och att vi går vidare på den mycket framgångsrika elektrifieringsstrategin.”

Hur kommer Vägval el att arbeta?

”IVA har en lång och framgångsrik tradition att bedriva projekt som tar fram faktaunderlag i viktiga samhällsfrågor. I närtid har det manifesterats i projekt som Vägval energi och Ett energieffektivt samhälle. Vägval el har en ovanligt stor krets av medverkande som ställer upp med sin expertis. Projektet arbetar i grupper som svarar för var sitt område, till exempel elanvändning. Vi har lagt stor vikt vid att få en så bred kompetens som möjligt inom grupperna. Tanken är också att projektet löpande ska kommunicera i form av seminarier, men även med korta rapporter och givetvis en hemsida.

En mycket viktig aspekt är att projektet ska samarbeta med den kommande energikommissionen för att förse denna med faktaunderlag. Här finns redan en ömsesidig samsyn om värdet och vikten av ett samarbete. Projektet kommer att ha en direkt koppling till energikommissionen då de energipolitiska talespersonerna för riksdagspartierna sitter med i projektets politiska grupp.”

Vad finns det för utmaningar?

”Den framtida elförsörjningen har under decennier skapat debatt och i många fall oförsonlighet. Därför blir det blir en utmaning att hålla diskussionerna inom projektet på faktanivå och undvika låsningar.

En annan utmaning som vi redan diskuterat livligt är hur vi kan undvika att projektet blir för konventionellt och traditionellt när vi utformar vägvalen. Det handlar trots allt om hur Sveriges elsystem ska se ut bortom 2030.”

Vad hoppas du att Vägval el ska ha uppnått när projektet avslutas sommaren 2016?

”Vi hoppas att projektets resultat ska underlätta för en energiöverenskommelse som bygger på kloka och rationella beslut om Sveriges framtida elförsörjning. Det är av avgörande betydelse för den ekonomiska utvecklingen i landet. ”


Läs om Vägval el