“Det handlar om att få någonting att ändra riktning”

Christian Clausen är vd och koncernchef för Nordea, med uppåt 30 000 anställda. Han menar att det inte finns något annat som duger för en entreprenör än att kunna övertyga kunderna att ens företags produkter och tjänster är bättre än konkurrenternas.
Christian_Clausen_1200px.jpg

– Vi på Nordea vill uppmuntra entreprenörskap och framtida företagande. Det är viktigt att vi, som stor samhällsaktör, är på plats och bidrar med vår erfarenhet, framförallt till den yngre generationen.

Så förklarar bankmannen Christian Clausen bakgrunden till Nordeas engagemang i Prins Daniels Fellowship. Initiativet ligger också väl i linje med bankkoncernens övergripande arbete att stötta entreprenörer och företagande genom olika forum och utbilda elever ute i skolor.

Clausen lägger också till några starka personliga drivkrafter till sitt deltagande i IVAs projekt:

– Personligen har jag alltid drivits av att bygga organisationer och få företag att växa. Och jag hoppas på givande möten i projektet, med bra samtal där man kan utbyta erfarenheter, få nya insikter, och att diskutera de möjligheter och utmaningar dagens entreprenörer står inför.

Vad är din syn på entreprenörskap och entreprenörer?

– Det handlar om att få någonting att ändra riktning, att identifiera nya infallsvinklar och utveckla dessa. De behövs för att ge ny kraft och energi i näringslivet. Deras betydelse för innovation är stor.

Clausen håller med många av de andra experterna i Prins Daniels Fellowship om att Sverige är i framkant inom innovationsområdet, med flera framgångsrika svenska entreprenörer som genom hårt arbete och en vilja att vara nyskapande har satt Sverige på den globala kartan. Nordeachefen menar också att en nyckel till ”enastående entreprenörskap” är att vara ”snabb i reaktionen” och ”våga följa med när verkligheten vi lever i ändrar skepnad”.

Vad kan du bidra med till projektet?

– Jag har i hela mitt yrkessamma liv arbetat inom finanssektorn, som under en längre tid stått inför nya regler och nya krav. Den erfarenheten det gett mig hoppas jag kunna bidra med i samtal kring hur vi tillsammans kan göra det lättare att starta, driva och utveckla lönsamma företag i Sverige.

Det finns samtidigt mycket att göra för att bankerna ännu bättre ska kunna bistå nya spirande entreprenörer i Sverige. Många bra idéer som skulle kunna bli till nya produkter stannar i utvecklingen på halva vägen, påpekar Clausen. Banken behöver sitta ned tillsammans med företagaren för att ta fram finansieringsalternativ som ger rätt förutsättningar för det nya företaget att växa och samtidigt ge banken den trygghet deras verksamhet fordrar.

– Det är också viktigt att vi deltar i sammanhang utanför bankens väggar. Att vi delar med oss av vår erfarenhet och kunskap för att främja företagandet i Sverige.

Hur kan det se ut?

– Jo, som att vi bland annat deltar i detta initiativ och likande men även att vi har en öppen dialog inom vår sektor för hur vi kan skapa rätt förutsättningar och möjligheter.

Har du själv arbetat entreprenöriellt i dina olika roller på Nordea?

– Ja, ett exempel är innan fusionen till Nordea, där vi från grunden utvecklade vad som i slutet blev den största investeringsfonden i Danmark. Det var en otroligt givande upplevelse, att få vara en del av hela den processen - från skapandet till marknadsföring och försäljning.

Christian Clausen berättar också mer om vad man bör tänka på när man startar eget. Till exempel att man bör ha en stark insikt att det inte finns något annat som duger än att kunna övertyga kunderna att ens företags produkter och tjänster är bättre än konkurrenternas – det kommer att behövas.

– Sen finns det ofta ett stort behov av investeringskapital för att företag ska kunna startas och utvecklas. En bra idé ska återspeglas i en ordentlig affärsplan, som tydligt visar hur man ska göra affär.

Men Clausen ser inte entreprenörsresan som ett ensamseglingsprojekt:

Man måste vara öppen och beredd att ta all den hjälp man kan få och som finns tillgänglig. Både från etablerade aktörer samt andra entreprenörer som själva gjort resan man står inför.