Mycket kvar att hämta vad gäller affärsidéer på internet

Cristina Stenbeck tror att det finns mycket kvar att hämta vad gäller affärsidéer på internet, inte minst i utvecklingsländer.
Cristina-(1).jpg

Vad ser du som de viktigaste trenderna i näringslivet i dag?
– Jag tycker att den enorma teknologiska utveckling vi har sett de senaste åren är en av de absolut viktigaste och mest spännande trenderna i näringslivet idag – och jag tror att vi bara har sett toppen av isberget. Vi ser hur teknologin påverkar och förändrar beteenden hos aktörerna på marknaden och hur detta skapar affärsmöjligheter, som till exempel hur e-handel har utvecklats och som nu i sin tur gynnas av ett ökat mobiltelefonanvändande. Som företagare har du idag enorma möjligheter att nå kunder på avstånd som du förr bara kunde drömma om, och som kund har man tillgång till ett utbud av varor och tjänster som man för några årtionden sedan knappt kunde föreställa sig. Man bör dock vara uppmärksam på att den här typen av ny kontext också ställer högre krav än tidigare på aktörerna, då konkurrensen blir hårdare och kunden ges i princip perfekt transparans kring priser, kvalitet, andra konsumenters upplevelse av en produkt etc. För entreprenörskapets utveckling innebär teknologiutvecklingen en enorm möjlighet, dels från ett produktutvecklingsperspektiv, vi står inför ett skede när vi knappt kan tänka oss vilka lösningar vi kommer att köpa om några år, men också vad gäller den närheten som uppstår till marknaden när kunden sitter endast ett klick bort.

En annan intressant effekt av den teknologiska utvecklingen är den påverkan på samhället som teknologiutvecklingen skapar när nya tjänster kan skapa och tillhandahålla infrastruktur som inte tidigare funnits eller brygga över saknade tjänster. För Kinnevik så ser vi detta tydligt på utvecklingsmarknader framförallt, där mobiltjänster får en enorm påverkan på samhället när de utgör grundläggande infrastruktur för försäkring, hälsokontroller och sparkonton och mycket annat. Vad som kommer näst blir spännande att se!

Vilken roll spelar näringslivet i Sverige för Kinnevik?
– Den svenska marknaden är Kinneviks hemmamarknad och också vårt ursprung. Att ha våra rötter i Sverige är något vi värderar högt, och allteftersom vi har breddat vårt geografiska avtryck upp till de cirka 80 marknader vi agerar på idag så har vi ofta fått känna på hur gott rykte Sverige har utomlands och vilken legitimitet det ger att ha sitt ursprung i Sverige. Dessutom har den svenska ägarstrukturen gett oss möjlighet att förvalta Kinnevik över generationer och den svenska kulturens affärsmannaskap och uppriktighet är en viktig hörnsten i vår företagskultur. Vidare så är den svenska marknaden oerhört givande också från ett innovationsperspektiv och fungerar ofta som testmarknad för våra bolags olika nya produkter etc. För svenska entreprenörer är Sveriges rykte och innovationskraft en stor fördel och också något som vi behöver hjälpas åt att förvalta och utveckla till kommande generationer.

Vad är viktigt för Kinnevik när ni investerar i ett entreprenörsdrivet företag?
– Kinnevik strävar alltid efter att vara mer för entreprenörerna än bara kapital och vi är så långt från ”dumb money” man kan komma. Vi är den ultimata ”backern” och vi engagerar oss aktivt; jag tycker det är viktigt att ha en aktiv ägarroll i bolagen och visa att vi är engagerade och delaktiga för att påverka bolagen under resans gång, men framförallt tycker jag det är lärorikt att träffa entreprenörerna för att se vilka möjligheter och utmaningar de står inför, vilket är det enda sättet för oss som ägare att stötta bolagen i rätt riktning. Vi känner också våra entreprenörer väl. Vi undersöker och analyserar om entreprenörens affärsmodell testats tidigare, om den varit framgångsrik, och söker svar på varför eller varför inte. Vi mäter prestationer, potential och risk i entreprenörens arbete och i vårt samarbete med entreprenören. Vi är långsiktiga och passionerade för vår niche, vilken innebär att bli den ägaren som entreprenören väljer att samarbeta öppet med och tillsammans utvecklas med, och tids nog få möjlighet att bli den ägare som övertar förvaltningen av bolaget och leder transformationen till ett starkt, etablerat och hållbart bolag.