Verkar för ökat samarbete mellan skola och näringsliv

Med en bakgrund inom såväl akademien som näringslivet och med ett stort engagemang för ökad samverkan mellan skola och näringsliv var Jan-Eric Sundgren självklar som styrgruppsordförande för Tekniksprånget. 
sundgren-jan-eric-3.jpg

– Satsningar som Tekniksprånget betyder oerhört mycket, menar Jan-Eric Sundgren, senior rådgivare till koncernchefen på AB Volvo samt ledamot IVA.  Jag tror att vi kommer att få se mer av den här typen av initiativ som fokuserar på den framtida kompetensförsörjningen.

Bakgrunden till starten av Tekniksprånget var en framtida ingenjörsbrist.  SCB beräknar att det kommer att saknas drygt 50 000 ingenjörer år 2030. Orsaken kan sökas i såväl höga pensionsavgångar som låg tillströmning till naturvetenskapliga och tekniska utbildningar i takt med att vårt samhälle blir alltmer teknikintensivt.  Lägg till en låg genomströmningstakt på utbildningarna så står det klart att det fanns grund för ett initiativ som Tekniksprånget som kan motivera och inspirera unga att satsa på en ingenjörsutbildning.

Varför behövs Tekniksprånget?

– En satsning som Tekniksprånget behövs för att Sverige ska kunna fortsätta vara ett land som producerar och driver innovativa idéer.  Vi är ett litet land som är oerhört beroende av export, menar Jan-Eric Sundgren. Sverige har en lång tradition av duktiga och driftiga ingenjörer som lagt grunden för ett antal anrika företag som t ex Ericsson, Volvo, SKF och Sandvik men som också banat vägen för nya som Spotify, Klarna och Skype bara för att nämna några.

Vad betyder satsningar som Tekniksprånget för framtiden och för Sverige?

– Jag tror det betyder väldigt mycket, annars skulle varken jag eller så många arbetsgivare  vara engagerade. I takt med att information sprids allt snabbare så blir denna typ av initiativ som visar vad yrken baserade på teknik och naturvetenskap innebär för samhällets utveckling allt  betydelsefullare. Det gör mig glad att så många olika arbetsgivare medverkar och visar bredden inom dessa yrken. Jag tror att vi kommer att få se mer av den här typen av initiativ som fokuserar på den framtida kompetensförsörjningen.

Vad finns det för utmaningar?

– Konceptet är bra men en av utmaningarna är att kunna erbjuda fler av de sökande praktik  och då behöver vi också fler praktikplatser. Det är glädjande att se att vi kan erbjuda praktik över hela Sverige, där har Tekniksprånget verkligen lyckats, vi finns inte bara för storstadsregionerna, det här är för att hela Sverige ska leva. Det är extra viktigt för många företag som t ex Volvo som har verksamhet i många delar av landet . Även offentlig verksamhet måste kunna rekrytera kompetens i hela Sverige. De har också ett stort behov av ingenjörer framöver, säger Jan-Eric och fortsätter:

– Vinsterna är å andra sidan många men sker inte över en natt. Den kortsiktiga vinsten för arbetsgivarna är att man lär av att få in ungdomar i verksamheten, för handledarnas del är det en del av deras ledarskapsutbildning och en form av internutbildning.  Och vinsten av att ha motiverat en ung person att fortsätta studera - den får företagen tillbaka direkt! För universiteten blir det en vinst som kommer relativt snart om de får fler sökanden.  Med mer motiverade studenter så ökar med all säkerhet  genomströmningstakten  vilket  också är en stor vinst. För ungdomarna ger det såväl ovärderlig arbetslivserfarenhet som kontakter för framtiden.

Det har hänt mycket sedan Tekniksprånget startade hösten 2012 med nio medverkande företag. Idag medverkar drygt 170 arbetsgivare från såväl privata näringslivet som offentlig sektor.

Hur ser framtiden ut för Tekniksprånget?

– Jag har två  förhoppningar, dels är jag säker på att vi når att vi når de mål vi satt upp, dels att Tekniksprånget kommer att fortsätta efter att den  initiala försöksperioden är över, tills dess att detta blivit något som sker automatiskt, avslutar Jan-Eric.