"Man bör tänka på sin uthållighet när man startar eget"

Michael Wolf ansvarar som vd och koncernchef för Swedbank för 8 miljoner privatkunders och 600 000 företagskunders sparande och lånande. Han har dock en gång i tiden sålt sidenslipsar, och han har alltid varit mycket imponerad av entreprenörers drivkraft och problemlösningsförmåga. Sedan några år tillbaka är Swedbank också med i IVA-projektet Prins Daniels Fellowship.
Michael Wolf01.jpg

Vad är dina och Swedbanks syfte med engagemanget i Prins Daniels Fellowship?

- Vi har ett starkt engagemang i ungt entreprenörskap generellt. Inte minst gäller det lokalt, där de flesta av bankens kontor är engagerade i Ung Företagsamhet. Det handlar dels om att få ungdomar att så tidigt som möjligt både prova på vad det innebär att vara entreprenör och förstå varför entreprenörskap är något positivt. Dels handlar det också om att Sverige behöver fler entreprenörer överlag.

När det gäller Prins Daniels Fellowship ser Michael Wolf sitt engagemang i projektet som en fortsättning och förstärkning av det engagemang banken redan har för ungt entreprenörskap:

- Prinsens engagemang är en stark signal och jag vet att han har en fantastisk förmåga att nå ungdomar. De vet ju att han själv har erfarenhet av det han talar om.

Michael Wolf har ett starkt förtroende för entreprenörer, som han menar var med och skapade - och fortfarande skapar - förutsättningarna för det välstånd som delas av alla. Och att Sverige som en liten och exportberoende nation behöver entreprenörer för att konkurrera med mångfaldigt större länder och ekonomier.

- Som chef för Swedbank träffar jag många entreprenörer och jag blir alltid imponerad av det engagemang och den fokusering som får dem att se det vi andra inte ser. Att de kan lösa problem vi andra tror är olösliga, och att de inte ger upp när vi andra säger att något är omöjligt!

 

Hur kan då bankerna bistå nya spirande entreprenörer? Kan ni ta en större/annorlunda/viktigare roll?

- Det är svårt att generalisera och jag tror inte heller att man ska tala om vad "bankerna" kan göra. Vi gör det vi tror är riktigt och tittar inte så mycket på vad andra gör.

Michael Wolf vill samtidigt bidra till att fler unga ser entreprenörskap och företagande som en möjlighet.

- Det gör vi genom satsningar på gymnasieungdomar, men också i växande utsträckning på studenter på universiteten och högskolorna. Vi ska också bidra till att hindren för entreprenörskap och företagande blir mindre och färre. Trösklarna är för höga idag.

Wolf lägger också till att han vill göra så att bankens medarbetare blir kunnigare när det gäller entreprenörskapets och företagandets villkor - och att de ska se till att ha produkter, tjänster och en tillgänglighet som passar entreprenörer.

 

Din egen bakgrund som företagsaktiv då - har du själv arbetat som egenföretagare?

- Ja, men under en väldigt kort tid: jag och en kompis importerade och sålde sidenslipsar. Kul och lärorikt, men kanske inte något att försörja en familj på.

Sedan han tog sin examen vid Stockholms universitet har annars Michael Wolf varit anställd, och hela tiden fått nya och utmanande arbetsuppgifter, vilket har gjort att han aldrig har saknat eller längtat efter något annat:

- SEB, Skandia, Intrum och nu Swedbank har tagit min energi, men också gett mig oerhörd stimulans.

 

Vad är då de största hindren för att vi ska få företag starta och växa?

- Det är en fråga du ska ställa till de många framgångsrika entreprenörer som avstår från att växa, men det är klart att jag har både funderat över den här frågan och diskuterat den med entreprenörer jag känner. Vad många säger är dels att arbetsmarknadslagstiftningen gör detta med att anställa till en stor risk, dels att det är oerhört svårt att hitta rätt kompetens. 

Michael Wolf svarar också utan tvekan på vad man framför allt bör tänka på som blivande entreprenör - "sin uthållighet"!