Framtidens jobb finns i nya företag

Olof Faxander, vd och koncernchef på Sandvik, stöttar entreprenörskap av främst två skäl. Sandvik gynnas av ett starkt näringsliv och där är nya tillväxtföretag en viktig komponent. Dessutom är det de – och inte storbolagen – som skapar framtidens jobb, tror han.
OlofFaxander.jpg

Sandvik, som tillverkar allt ifrån gruvmaskiner och rostfria rör för användning i oljeplattformar till verktyg för skärande bearbetning är känt som ett av Sveriges största och äldsta industriföretag. Men även om företaget växer snabbt kommer Sandvik inte att vara en stabil skapare av arbetstillfällen i framtiden, i synnerhet inte i Sverige.

Trots ett starkt resultat för tredje kvartalet 2012 – vinsten mer än fördubblades till 2 852 miljoner kronor jämfört med samma kvartal året innan – är det ingen tvekan om att tiderna är tuffa för verkstadsindustrin. Sandviks orderingång minskade med tio procent under kvartalet. Störst tapp var det i Europa, till följd av krisen i fordonsindustrin. För första gången står försäljningen i Europa för mindre än en tredjedel av den totala försäljningen. Utvecklingen av var personalen jobbar följer efter. För 27 år sedan, 1985, fanns drygt fyrtio procent av de Sandvikanställda i Sverige. I dag har andelen minskat till ungefär 20 procent.

I november aviserade koncernen sitt senaste sparpaket. Personalstyrkan för koncernen ska minska med ett tusental anställda samt 500 bemanningsanställda och inhyrda konsulter. Hur många medarbetare det handlar om i Sverige är inte bestämt.

Den som tror att det är en tillfällig svacka för Sandvikens förmåga att skapa fler jobb lär bli besviken, tror Olof Faxander.

– Precis som andra storföretag blir vi hela tiden mer produktiva och kommer att kunna göra mer saker med färre människor. Vår tillväxt sker inte genom att öka antalet anställda.

Om Sandvik får utrymme för att anställa är det knappast i Sverige det kommer att ske. Företaget har verksamhet i 130 länder. Sverige hör inte till någon av de mest intressanta marknaderna. I stället är det i tillväxtländerna Kina och Indien som koncernen vill växa. De rekryteringar som Sandvik gör i Sverige handlar till stor del om högkvalificerade personer inom till exempel forskning. Olof Faxander understryker att framtidens jobb i Sverige i större utsträckning än tidigare kommer att skapas av nya företag.

– För att öka vår konkurrenskraft och för att generera sysselsättning i Sverige så behövs det nya företag, som kommer med en ny generations företagande och kan fånga upp fler arbetstagare. Det är viktigt för nationens välstånd, och i förlängningen är det bra för alla företag, inklusive Sandvik.

Sandvik har också ett mer direkt intresse av att stötta nyföretagande. Entreprenörsdrivna företag ser ut att bli allt viktigare för Sandvik i framtiden. När koncernen tvingas få ned sina fasta kostnader lämnar det utrymme för mer flexibla kostnadsposter, som att anlita bemanningsföretag och lägga ut mer av verksamheten på underleverantörer. Det vore en överdrift att säga att Olof Faxander ser ett ökat antal nya företag som en väg ur Sandviks kärva marknadsläge. Men en pusselbit utgör de.

– Kreativa företag som kommer till Sandvik med lösningar som har ett värde för oss hjälper oss att bli mer framgångsrika. Vi jobbar redan med tusentals underleverantörer och deras styrka är viktig för oss. Även om vi är ett extremt forskningsintensivt bolag kommer det alltid att finnas saker som utförs bättre eller mer kostnadseffektivt av andra.

Olof Faxander har sitt fokus på att ta Sandvik genom en svår period av nedskärningar. Men han ser flera saker som Sandvik kan göra för att främja entreprenörskap i Sverige. Till att börja med är storbolagen en bra plantskola för till exempel ingenjörer som vill bli egenföretagare.

– Många av de som startar upp teknikföretag har börjat sin karriär på ett stort företag, där man får en slags utbildning i hur det funkar. Kring de platser där vi har verksamhet, som i Sandviken, Gimo och Svedala, kommer det fram många nya företag, ofta med oss som kunder.

I Sandviken, som under 2012 förlorade Sandviks huvudkontor som nu är förlagt till Stockholm, startades i höstas en stiftelse i samband med bolagets 150-årsjubileum. Sandvik har donerat 25 miljoner kronor till Stiftelsen för främjande av näringslivsutveckling i Sandviken. Syftet är att göra riskkapital till företag i utveckling tillgängligt.

Olof Faxanders tre tips för nyföretagare
Kontakta din kommun. Fråga vad kommunen kan göra för att hjälpa ditt nya företag på traven. Finns det kanske kluster eller andra samarbeten där kommunen är med och stödjer?

Tänk på kundens bästa. Vad du än säljer måste din affärsidé utgå från dina kunders behov och stötta deras lönsamhet.

Dela risken. Ett företag blir stabilare och mer uthålligt genom att ha samarbetspartners. Undersök möjligheten att få en tänkbar kund att vara med och finansiera produktutvecklingen. Eller att få till ett samarbete med ett större bolag som kan ”öppna marknader” dit ni annars skulle ha svårt att nå.