Om antagningen

IVAs ledarskapsprogram (IFG) riktar sig till medarbetare som:
  • Är under 45 år när programmet inleds
  • Har en betydande roll inom FoU/I
  • Har en arbetsgivare som är beredd att:
    • vara värd för ett studiebesök för samtliga 15 deltagare under medarbetarens andra år i programmet
    • frigöra medarbetarens tid för deltagande i programmet
    • stå för kostnaden för medarbetarens deltagande i hela programmet (3 år).

Deltagande i IVAs ledarskapsprogram (IFG) erbjuds i första hand till medarbetare på företag eller organisationer som är medlemmar i IVAs Näringslivsråd. I Näringslivsrådet ingår idag ca 250 privata och offentliga bolag och organisationer från både industri- och tjänstesektorn. Här kan du se alla nuvarande medlemmar i Näringslivsrådet.

Deltagande kan också erbjudas organisationer som inte har möjlighet att vara medlemmar i Näringslivsrådet, som bedöms tillföra stort värde till programmets totala sammansättning av deltagare. Tungt vägande vid antagningen är att nätverket har en varierad och väl balanserad sammansättning, där varje deltagare representerar ett inom gruppen unikt ämnesområde och såväl olika branscher samt storlek på bolag är representerade. Könsbalans och mångfald eftersträvas.

Här kan du nominera dig själv eller någon annan till programmet!