IFG - IVAs ledarskapsprogram

IFG är ett treårigt ledarskapsprogram för yngre ledare som arbetar med forskning, utveckling och innovation inom sina företag och organisationer. Programmet består av 15 noga utvalda medlemmar. Sammansättningen innebär bred kompetens och starka nätverk inom områden som är strategiskt viktiga för svensk industris framtid.

IFG erbjuder medlemmarna en unik möjlighet att utveckla sitt nätverk, utvecklas kunskapsmässigt samt att utvecklas som ledare. Detta genom bransch- och sektorsövergripande kunskapsutbyte. Varje medlem representerar ett inom gruppen unikt ämnesområde.

En ambition med IFG är att stimulera till nya idéer om hur forskning, utveckling och innovation (FoU/I) kan bedrivas. Att vara med i IFG innebär att dela med sig av kunskaper, utmaningar och arbetsmetoder.

Programverksamheten består av två delar: studiebesök hos medlemmarna samt en årlig internationell studieresa. Fem studiebesök genomförs varje år. Programfokus är FoU/I-frågor samt ledarskapsfrågor. Den internationella studieresan har också fokus på FoU/I och ledarskap, resmålet ska vara särskilt intressant med avseende på FoU/I och bestäms av medlemmarna.

Reserapport från Japan 2019

IFG bygger starka nätverk genom att medlemmarna under sin tid i programmet får möjlighet att över branschgränser dela med sig av sina unika erfarenheter av arbete med FoU/I. IFG grundades 1970 och det finns idag närmare 200 alumner.

Att delta i IFG innebär: ­

-Tre år av utveckling och kollegialt lärande ­
-Nytt nätverk med 24 kollegor med ledningsansvar inom FoU/I
-Studiebesök hos 14 andra medlemmar (sammanlagt 5 dagar per år) ­
-Internationell utblick genom årlig studieresa (5 till 7 dagar per år) ­
-Arrangemang IVA-event i samband med att programmet slutförs
-Tillgång till ett alumni-nätverk

För att få delta i programmet krävs 

-Ledarskapsroll inom FoU/I
-Att arbetsgivaren bekostar deltagande (självkostnadspris)

Medlemmar IFG 2020

Ledarskapsprogrammet IFG 2021

Under rådande omständigheter på grund av COVID-19 har inte IFG kunnat slutföra detta verksamhetsår. Programmet startar igång igen 2021, då med samma medlemmar som år 2020. Inga nya medlemmar tas in år 2021.


Ansök och nominera 

Kontaktinformation

Elin Elliot
Internationell sekreterare
Telefon 08-791 29 28