Stöd IVA

Stötta IVAs långsiktiga arbete för kunskap och entreprenörskap.
Utbildatillentrprenor.jpg

Genom bidrag från privatpersoner, företag och stiftelser så kan vi fortsätta att, på vetenskaplig grund, bidra till lösningar som är bra för hela samhället.

IVA fyller 100 år 2019 och vårt jubileum har fokus på framtiden. Vår vision är att Sverige ska stärka sin position som en ledande kunskapsnation med ett konkurrenskraftigt näringsliv som grund för vårt välstånd.

Bankgiro

IVAs bankuppgifter för internationella betalningar
IBAN: SE1160000000000014920301
SWIFT: HANDSESS

Nu kraftsamlar vi för att säkra finansieringen av två långsiktiga framtidssatsningar: ”Kunskap i världsklass” och ”Entreprenörskap för framtiden”. För ändamålet har vi skapat en jubileumsfond där vi, förutom att vi söker bidrag från stiftelser, privatpersoner, företag och organisationer, nu erbjuder alla som kan och vill att vara med och stödja vårt arbete. Vill du att ditt namn ska synas på vår donationsvägg? Ange det i så fall i meddelandefältet när du gör din insättning.

Jag vill veta mer

Kunskap och Entreprenörskap för framtiden

Kunskap i världsklass är ett tema som innehåller tre huvuddelar: att stärka den svenska skolan, positivt påverka samhällets attityder till kunskap och en satsning på praktikprogram. Flickors och kvinnors utbildning inom teknik och naturvetenskapliga ämnen uppmuntras speciellt.

Entreprenörskap för framtiden arbetar för att säkerställa ett konkurrenskraftigt entreprenörskapsklimat i Sverige. Projektet ska bidra till en positiv och tillåtande entreprenörskapskultur där individer får hjälp att utveckla sin entreprenörskapskonst samt att öka kunskaperna hos politiker och beslutsfattare om entreprenörs- och intraprenörskapets villkor. För att göra detta skapas en Entreprenörskapsakademi.

Varje tema innehåller såväl vetenskapliga undersökningar och kartläggningar, som operativa och konkreta aktiviteter.

Läs vårt senaste nyhetsbrev om insamlingsarbetet.

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Ansvarig utvecklingskontoret
Telefon 070-309 22 50