IVAs Jubileumsfond

201901-IVA-100år-1200x675px-B.jpg

Stötta IVAs långsiktiga arbete för kunskap och entreprenörskap.

IVA fyller 100 år 2019 och vårt jubileum har fokus på framtiden. Vår vision är att Sverige ska stärka sin position som en ledande kunskapsnation med ett konkurrenskraftigt näringsliv som grund för vårt välstånd.

 Nu kraftsamlar vi för att säkra finansieringen av två långsiktiga framtidssatsningar: ”Kunskap i världsklass” och ”Entreprenörskap för framtiden”. För ändamålet har vi skapat en jubileumsfond där vi, förutom att vi söker bidrag från stiftelser, privatpersoner, företag och organisationer, nu erbjuder alla som kan och vill att vara med och stödja vårt arbete.

Jag vill veta mer

 Kunskap i världsklass är ett tema som innehåller tre huvuddelar: att stärka den svenska skolan, positivt påverka samhällets attityder till kunskap och en satsning på praktikprogram. Flickors och kvinnors utbildning inom teknik och naturvetenskapliga ämnen uppmuntras speciellt.

 Entreprenörskap för framtiden ska bidra till en positiv och tillåtande entreprenörskapskultur, hjälpa individer att utveckla sin entreprenörskapskonst och att öka kunskaperna hos politiker och beslutsfattare om entreprenörskapets och intraprenörskapets villkor. Allt för att säkerställa ett konkurrenskraftigt entreprenörskapsklimat i Sverige.

Varje tema innehåller såväl vetenskapliga undersökningar och kartläggningar, som operativa och konkreta aktiviteter.

Ditt bidrag sätter du in på IVAs konto i Handelsbanken, 6110-014920301 eller Bg 726-5101. Du kan också swisha till nummer: 123 270 22 23.  

För internationella betalningar så gäller följande:
BIC/SWIFT: HANDSESS
IBAN: SE1160000000000014920301

Ange ”Jubileumsfond IVA 100 år” vid betalning. Vill du ha ditt namn med på IVAs donationsvägg så måste även det anges.