Stöd IVA

Stötta IVAs långsiktiga arbete för framtiden.
shutterstock_84774349-wide.jpg

Genom bidrag från stiftelser, företag och privatpersoner kan vi fortsätta att, utifrån en oberoende ställning och på vetenskaplig grund, påverka viktiga samhällsfrågor.

2019 fyllde IVA 100 år och genom insamlingen till IVAs Jubileumsfond har vi fått möjlighet att under de närmaste tio åren fokusera på två för Sverige viktiga satsningar – Kunskap och Entreprenörskap - för att skapa ett konkurrenskraftigt näringsliv och stärka Sveriges position som en ledande kunskapsnation.

Vi vill nu fortsätta att skapa förutsättningar för ytterligare satsningar där IVA snabbt kan engagera sig i viktiga samhällsfrågor. Vår ambition är därför att även långsiktigt finansiera IVAs arbete inom digitalisering, energiomställning och de nya tekniska lösningar som är nödvändiga för att möta klimatförändringarna. IVA har en rad projekt och aktiviteter på gång inom dessa områden och vill bidra till utvecklingen genom analyser, diskussioner och förslag som gynnar en hållbar utveckling.

Bankgiro

IVAs bankuppgifter för internationella betalningar
IBAN: SE1160000000000014920301
SWIFT: HANDSESS

För ändamålet har vi en ny fond där vi, förutom att vi söker bidrag från stiftelser, privatpersoner, företag och organisationer, nu erbjuder alla som kan och vill att vara med och stödja vårt arbete. Vill du att ditt namn ska synas på vår donationsvägg? Ange det i så fall i meddelandefältet när du gör din insättning.

Klimat - Resurser - Energi

Det finns ingen enkel väg till en hållbar framtid. Det krävs en helhetssyn som bygger på kunskaper från olika vetenskaper och det gäller att identifiera rollfördelningen mellan politik, näringsliv och övriga delar av samhället för att klara den stora och genomgripande samhällsförändring som ligger framför oss. IVA arbetar med frågor kring energi, klimat, resurseffektivitet och cirkulär ekonomi.

Människa - Teknik - Samhälle

Idag är digitaliseringen den tekniska drivkraft som förändrar vårt samhälle på ett genomgripande sätt. Det aktualiserar en rad viktiga frågeställningar kring relationen mellan människa, teknik och samhälle. Förutsättningar för innovationer som drar nytta av de tekniska möjligheterna måste vara goda samtidigt som individens intressen tas till vara och etiska frågeställningar hanteras. Inom området kommer IVA att arbeta med områden som digitalisering, stadsplanering och vattenförsörjning.

Varje tema innehåller såväl vetenskapliga undersökningar och kartläggningar, som operativa och konkreta aktiviteter.

Alla som bidrar till IVAs långsiktiga finansiering kan följa arbetets utveckling genom de månadsbrev som publicer as. Läs vårt senaste nyhetsbrev. 

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50