Månadsbrev april 2021

Hejsan,

Vädret kom lite av sig men idag är det i alla fall Valborgsmässoafton och även om det inte går att samlas kring brasan och sjunga in våren så är den snart här.

Ansökningsperioden till det internationella vetenskapsprogrammet Junior Academy är nu öppen. Läs mer här: IVA uppmuntrar unga att söka till vetenskapsprogrammet Junior Academy - IVA

Känner du en 13 till 17-åring som älskar svåra problem? Tipsa gärna om detta fantastiska program för vetgiriga ungdomar som gillar problemlösning.

Tekniksprånget har bevisad effekt. Nyligen släppte Tekniksprånget en sammanställning av data från SCB som visar att fler framför allt kvinnor väljer en högre teknisk utbildning efter praktikprogrammet. Projektet ger även unga en stark målbild som minskar avhopp under studierna. Läs mer om resultatet: https://teknikspranget.se/files/2021/03/202103-IVA-Teknikspra%CC%8Anget-Faktablad.pdf

För att nå ut till ännu fler unga och visa vad en högre teknisk utbildning har att erbjuda har Tekniksprånget lanserat öppna föreläsningar för unga mellan 16-21 år. Genom förebilder med olika kön och ursprung visa att alla har möjlighet att bli ingenjör. Serien innehåller sex föreläsningar mellan april och maj. Talarna är Johan Kuylenstierna, Tahani Kaldeus, Robert Falck Johanna Lakso, Mouna Esmaeilzadeh och Anna Adolfsson. Tillsammans förmedlar dem vilken viktig roll ingenjören har för digitalisering och hållbar omställning av vårt samhälle. läs mer: https://teknikspranget.se/oppna-forelasningar-varen-2021/

Den 10 maj offentliggör IVAs projekt Research2Business, IVAs tredje årliga 100-lista över aktuell forskning med affärspotential från Sveriges lärosäten – i år på temat hållbar krisberedskap.

Till IVAs 100-lista 2021 efterlystes forskning inom tekniska och ekonomiska vetenskaper med fokus på en hållbar beredskap inför framtida kriser. Forskningen ska vara redo att inom överskådlig tid kunna nyttiggöras och skapa ett värde för svenskt näringsliv och samhälle genom exempelvis industriell kommersialisering, affärs- och metodutveckling eller samhällspåverkan och därmed bidra till att öka samhällets resiliens. 100-listan har tagits fram med hjälp av en namntung urvalskommitté bestående av drygt 40 kvalificerade personer ur IVAs breda nätverk av representanter från akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.

100-listan publiceras på iva.se, och presenteras under ett öppet webbinarium som du kan läsa mer om här: www.iva.se/100-listan2021 Sprid gärna information om både eventet och listan i din egna kanaler!

Under våren 2021 startar vi arbetet med att ta fram en strategi för att integrera entreprenörskapsutbildning i fler kurser och program på universitet och högskola med målet att fler studenter får lära sig entreprenörskap under sin utbildning. Arbetet kan också komma att handla om bättre överbryggning mellan entreprenörskapsutbildning och den innovationsstödjande verksamheten på våra lärosäten. Som ett steg i arbetet arrangeras ett webbinarium med Sheryl Root från Carnegie Mellon University (CMU) Silicon Valley. Sheryl är Program Director of III's M.S. in Technology Ventures program och Associate Professor of the Practice for the M.S. in Software Management program. Hon har byggt upp en modell för att förena entreprenörskapsutbildning och teknologi som vi tycker är intressant att titta närmare på. Webbinariet syftar till att starta arbetet med att utveckla entreprenörskapsutbildningen på svenska lärosäten. Det handlar om att inspirera och att visa på fungerande modeller, samt att skapa möjlighet för våra svenska lärosäten att knyta nya samarbeten. Anmälan finns här.

Johan Carlstedt som är ansvarig för Entreprenörskapssatsningen och IVAs Tema ”Framtidens Näringsliv” medverkade den 22 april i en panel om policys roll kopplat till entreprenörskapsutbildning på European Entrepreneurship Education Workshop 2021 som arrangerades av Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship.

Entreprenörskap finns sedan 2011 inskrivet i läroplanerna, men många kommuner och skolor brottas fortfarande med att få in det i sina verksamheter.

Entreprenörskapsakademien ska, i samverkan med etablerat nätverk, aktörer och myndigheter såsom Skolverket arbeta för att ”Entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningsystemet och stärker både den enskilde individen och samhälls- och näringsutvecklingen”. Under projektets gång har ett hundratal representanter för grundskola och gymnasium samlats för att identifiera vilka områden som måste bemötas för att uppnå visionen. Det som prioriterades högst är att få fram en ny strategi för entreprenörskap i skolan. Andra viktiga områden som kopplar till implementering av en ny strategi är organisering, utbildning, samt verktyg och stöd för entreprenörskap i skolan. En arbetsgrupp tillsätts nu för att arbeta vidare med att få en strategi på plats och hur den ska implementeras.

Entreprenörskapsakademien ska i tillägg arrangera löpande aktiviteter (workshops, seminarier, kommunikation etc.) för att stötta arbetsgruppens insatser och etablera:

  • Samsyn kring entreprenörskap för ökad likvärdighet i hela landet och i alla målgrupper; elever, lärare, huvudmän, politiker och samhället runt omkring.
  • Lyfta upp entreprenörskap högre på agendan. Det handlar både om att stärka intresse och öka förståelse för en högre prioritet.

Målsättningen är en ny nationell strategi för entreprenörskap i grundskola och gymnasium beslutas och implementeras. För arbetet ska en arbetsgrupp tillsättas.

Vi arbetar nära skolverket i frågan och den 13 april genomförde vi en föreläsning om entreprenörskap som en röd tråd i utbildningssystemet på vetenskapsfestivalens lärarkonferens.

Det var allt vi hade att rapportera för den här gången. Som vanligt, om ni önskar fördjupad information om något av det vi gör, är det bara att ni hör av er till mig. Utan ert finansiella stöd hade vi inte kunnat göra allt det jag beskriver i dessa månadsbrev och för det är vi så tacksamma!

Med tillönskan om en fin Valborgsmässohelg!

Med vänlig hälsning, Katarina

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50