Månadsbrev april

Hejsan,

Hemarbetet fortsätter för de flest av oss. IVA har haft flera möten med fokus på det liv som möter oss efter Coronapandemin. Under rubriken Hållbar nystart för Sverige har IVA startat ett projekt som ska ta fram förslag på åtgärder som på lång sikt ska bidra till att nystarten av Sverige, efter Corona, leder till ökad konkurrenskraft och hållbar tillväxt och därmed grunden till ett fortsatt högt välstånd i Sverige. Seminarier på temat planeras i närtid.
Ni  vet väl att ni alltid kan hitta information om våra seminarier här

Inom våra teman ”Kunskap” och ”Entreprenörskap” jobbar vi på med oförminskad energi. Nästan allt hanterar vi digitalt och det går faktiskt förvånansvärt bra.
I dessa tider är det viktigare än någonsin att träffas över nätet och att samarbeta för att lösa gemensamma utmaningar. Junior Academy har öppnat ansökningsportalen för i år. Ansökan är öppen för alla mellan 13-17 år. Programmet riktar sig särskilt till unga som behöver en extra utmaning eller de som bara älskar naturvetenskap, svåra uppgifter och internationella samarbeten. Ansökan består av ett antal frågor på engelska där ungdomarna ska beskriva sina idéer om världen, sin uthållighet och hur de övervinner svårigheter. Ansökan stänger mitt i sommaren, 31 juli, men eftersom alla sökande ska bifoga en referens från en lärare så uppmuntrar vi starkt våra svenska sökande att få klart ansökan innan terminen slutar. I början av maj skickar nuvarande deltagare in sina lösningsförslag på hur vi bäst bekämpar spridningen av covid-19 och hur vi bygger klimatneutrala transportkedjor när världen väl öppnar igen. Vi ser med spänning fram emot ungdomarnas idéer!

Tekniksprånget håller öppet för ansökningar till höstens praktikplatser fram till den 16 maj! Tekniksprånget är ju som många av er vet, ett framgångsrikt praktikprogram som inspirerar unga mellan 18-20 år att bli ingenjörer. Resultatet är slående, 80 procent vill bli ingenjör efter praktiken och 50 procent av praktikanterna är kvinnor. Genom Tekniksprånget erbjuder 200 arbetsgivare praktik på 150 olika platser i Sverige. 4600 ungdomar har deltagit i Tekniksprånget sedan 2012. Tekniksprånget fortsätter att säkra framtidens kompetenskraft!

Känner du någon som är under 21 år och läst tekniskt eller naturvetenskapligt gymnasieprogram? Tipsa gärna om att söka Tekniksprånget.

Är du en arbetsgivare som vill ta emot praktikanter? I tider som dessa är det extra viktigt att vi stöttar ungdomar som går ut gymnasiet utan vanligt studentfirande och som möter en svår arbetsmarknad. Kontakta Helena Lind, helena.lind@iva.se

IVAs Entreprenörskapsakademi deltar med kunskap till Skolverkets internkonferens om entreprenörskapsutbildning på grund- och gymnasienivå. Vi kommer även låta entreprenörer uttala sig om vikten av entreprenörskapsutbildning för att våga ta steget till att starta eget och lyckas som entreprenör.

Årets omgång av E-kampen, med målgrupp högstadieelever, lanseras för skolor i hela Sverige under maj. Ett nationellt webbinarium som kick-off för skolklasser som deltar i E-kampen genomförs i augusti med kända entreprenörer. Förra året deltog 4 600 elever från skolor representerade i samtliga regioner i Sverige. E-kampen ger dels en inblick i och förståelse för entreprenörskap dels är det en entreprenörstävling. Under hösten kommer fem skolklasser koras till regionala vinnare varav en skolklass utses till nationell vinnare. Priset är en klassresa för vinnande skolklass.

En digital seminarieserie för att stödja arbetet med företags intraprenörskapsutveckling startar i början av juni. Kunskapsbas och föreläsare är Ivo Zander, professor på Uppsala Universitet som forskat på området, i nära samarbete med näringslivet, sedan 20 år tillbaka. Målgrupp är både stora företag och Små-Medelstora företag. Ett digitalt självutvärderande verktyg i syfte att mäta ett företags arbete med att utveckla intraprenörer håller på att utvecklas. Med start till hösten kommer verktyget erbjudas företag kostnadsfritt. Avsikten är att nyttja data från verktyget för att utveckla relevanta utbildningar och bättre stimulera den intraprenöriella utvecklingen i företag.  

Prins Daniels mentorprogram genomför nu digitala adeptträffar och seminarium med god uppslutning från både mentorer och adepter. 

Virtuella seminarier med entreprenörer för gymnasielever genomförs med start under hösten i samarbete med Ung Företagsamhet. Ambitionen att nå elever som inte deltar i Ung Företagsamhets utbildningskoncept.

Webbinarium om möjligheterna med sommar-entreprenörskap genomförs under juni. Anledningen är den brist på sommarjobb som förväntas gälla denna sommar. Flera aktörer är identifierade som partners för att fånga upp det intresse som väcks runt om i Sverige.

Det var allt för den här gången. Hör av er om ni har frågor eller funderingar.
Ta väl hand om er – tvätta händerna och håll avstånd så hörs vi snart igen!

Mvh, Katarina


Katarina Mellström
Senior Director, Development Office

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50