Månadsbrev augusti 2019

De senaste uppdateringarna kring IVAs fundraisingarbete från Katarina Mellström, Senior Director på IVA.
201901-iva-100ar-1200x675px-b.jpg

Hejsan,

Höstterminen har verkligen rivstartat och det är en massa roligt på gång. Bifogar en inbjudan till höstens första Vera-event som äger rum den 12 september på KTH. 20 september är det Örebro och den inbjudan kommer att finnas på IVAs hemsida inom kort.

”Historien upprepar sig inte. Men rätt använd hjälper den oss framåt” är ett citat från IVAs nyligen släppta bok med titeln ”Teknik i samhällets tjänst, första hundra åren”. I boken skildras akademiens första 100 år utifrån olika aspekter: individer som genom sina gärningar speglar IVAs framväxt och initiativ som skapat värdefulla underlag för beslut i viktiga samhällsfrågor eller mynnat ut i högst konkreta verksamheter som branschinstitut och forskarhotell. Boken innehåller också analyser av IVAs utmaningar för att fylla sin samhällsroll. Jag har skickat boken till er alla och skulle ni vilja ha fler exemplar så är det bara att ni hör av er till mig så fixar jag det.

Ni har väl inte glömt att anmäla er till IVAs Högtidssammankomst? Som bidragsgivare till IVAs jubileumsfond har ni alla fått en inbjudan. Aldrig förr har så många anmält sig så snabbt och har du av någon anledning missat detta så måste Du omedelbart ta kontakt med mig så att jag kan försöka hjälpa till. Anmälningen är stängd och det är redan mer än fullt!

I anslutning till UNESCOs internationella lärardag, planerar IVA en heldag den 4 oktober med lärarna i fokus. Det blir föreläsningar i plenum och workshops där bl.a. dessa frågor ska diskuteras: hur kan lärarprofessionen stärkas och utvecklas, vilka åtgärder behövs för att förbättra lärares arbetsvillkor, hur kan lärarutbildningen utvecklas för att attrahera fler studenter, minska avhoppen och bättre rusta studenterna för läraryrket, vad kan göras för att locka tillbaka lärare som lämnat yrket, hur kan skolforskningen stärkas? Eventet kommer riktas till särskilt inbjudna aktörer, däribland lärare, lärarstudenter, fackliga organisationer, politiker, näringsliv, skolhuvudmän, beslutsfattare, myndigheter, forskare och lärarutbildare. Vi hoppas det blir en spännande dag med en delvis ny IVA-målgrupp, som vi ser mycket fram emot att lära känna bättre.

Ett av Entreprenörskapsakademiens områden handlar om entreprenörskap genom hela utbildningsystemet och redan nu i september genomförs flera aktiviteter. Utbildningskonceptet Entreprenör för en dag/e-kampen har gått från ett pilotprojekt 2018 till att i år genomföras i full skala. Intresset har varit jättestort hos skolor runt om i landet och det blev 197 högstadieklasser som valde att vara med. E-kampen är uppdelad på två dagar där dag 1 handlar om att arbeta fram en affärsidé för att dag 2 gå ut och testa den. Det innebär att från och med nu till slutet av september kommer Sverige att fyllas av högstadieelever som provar på att vara entreprenörer för en dag. Det är över 4 600 högstadieelever spridda över hela Sverige, i 20 regioner, som kommer att ge sig ut för att testa sina idéer. 

Entreprenörskapsutbildningar finns idag på de flesta lärosäten i någon form. Utbildningarna har en viktig roll i att utveckla entreprenörskonsten hos de som i framtiden ska driva samhällets utveckling och lösa dess utmaningar. Därmed ställs krav på hög kvalité på utbildningarna och dess genomförande. För att säkra entreprenörskapsutbildningens kvalitet i utbildningssystemet kommer vi att samla alla entreprenörsutbildningar i Sverige för en workshop den 26 september. Vi samlar en referensgrupp av experter inom området som kommer att medverka och diskutera hur man bäst utbildar och utbildas i entreprenörskap samt hur universitet kan stärka sin roll för att utbilda morgondagens entreprenörer. Syftet är att ta fram en strategi och handlingspunkter för hur Sverige kan stärkas inom området. Den första konferensen sker tillsammans med GCEC – en global konferens som samlar människor som arbetar med entreprenörskap i akademisk miljö från hela världen och diskuterar hur man globalt kan stärka entreprenörskapet på akademisk nivå.

Jag har också glädjen att bjuda in er som har möjlighet till ett frukostseminarium med Research2Business den 11 september. Kunskap, innovationsförmåga och högteknologisk industri bidrar till förutsättningar för hållbar tillväxt. En utveckling som behövs inom snart sett alla områden i samhället.Hur kan aktuell forskning om hållbarhet bidra till innovationer och utveckling av svenskt näringsliv? Det resonerar ledande hållbarhetsexeperter som Henrik Lampa och Nina Ekelund om. Hållbarhet är också temat för IVAs 100-lista 2020 med forskning som näringslivet borde satsa på. Nomineringen av forskare till listan öppnar samma dag!  

Det var allt för denna gång.

Mvh, Katarina

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50