Månadsbrev augusti 2020

Hejsan,

IVA har haft sommarstängt hela juli, men sedan början av augusti är vi tillbaka igen.

Vi fortsätter att coronaanpassa verksamheten och många möten sker digitalt. Från vår fina ”tv-studio” kan vi sända samtal mellan några få personer som är på plats fysiskt, till hur många som helst som är med digitalt. Många av våra seminariuer spelas in och kan ses i efterhand. Titta gärna! 

Vi har nu styrgrupperna på plats för båda våra långsiktiga teman – Kunskap & Entreprenörskap. Här nedan kommer lite information om vad som hänt sedan sist:

Entreprenörskap:

Styrgruppen för Entreprenörskapskademien har i början av september sitt tredje möte. Beslut fattas då om en organisationsstruktur för ett nationellt engagemang och hur forskarexpertis ska nyttjas i det arbetet. Vidare kommer det att diskuteras vilka frågor som initialt ska adresseras för att stärka det svenska entreprenörsklimatet.  Vi kommer också att utveckla och etablera noder i Sverige för dialog och partnerskap. För hösten är fokus på noderna Småland, Norrbotten och Västerbotten. Vi utvecklar också en årligt återkommande rapport om status i Sverige rörande entreprenörskap. Se referens.

För våra satsningar på Intraprenörskap utvecklas just nu ett självskattningsverktyg för företag och organisationer. Planen för lansering är i november 2020. Vi genomför också ett flertal seminarier inom området.  Aktuellt är detta event.

Sist men inte minst fortskrider vårt samarbete med Uppsala universitet och professor Ivo Zander om utveckling av projektet Intraprenörskompassen .

För Prins Daniels Fellowship produceras just nu ett flertal intervjuer med entreprenörer där vi med video och text ska sprida goda företagsexempel. Vi samlar också in vilka utmaningar entreprenörer står inför och kommer att diskutera dessa i nätverket.

E-kampen genomförs nu för tredje året i rad på högstadieskolor runt om i landet. Än så länge är det ca 3000 elever som är anmälda och kommer att få pröva på att vara entreprenörer för en dag under perioden augusti-oktober. Några skolor har redan börjat med att genomföra utbildningskonceptet och ni kan här läsa om. Profilskolan Excels fantastiska elever. Vi har i år genomfört två digitala kickoffer. Den första riktade sig till lärarna och fokuserade på hur man kan arbeta med entreprenörskap i undervisningen (se filmen här). Den andra vände sig till eleverna och var av mer inspirerande karaktär, bland annat fick de träffa Prins Daniel och några unga entreprenörer som de kunde ställa frågor till (se film här).

Kunskap:

Arbetet med de övergripande projekten som gått under namnen Skol- respektive Attitydspåret är nu formaliserat. Styrgrupper för de två paraplyprojekten har tillsatts. IVA-ledamoten Magnus Berggren har blivit utsedd till ordförande för styrgruppen till Attitydspåret, som nu kallas Framtidens kunskapssamhälle. Detta långsiktiga projekt ska samla kampanjer och aktiviteter, däribland Junior Academy, som främjar ungas attityder till kunskap, bildning och lärande. En första aktivitet är en kartläggning av nuläget, för att säkerställa att arbetet sker på faktabas. Denna kommer publiceras i slutet av 2020, i samband med ett webbinarium för att belysa frågan.

Junior Academy kan glädjande nog meddela att en av vårens utmaningar har vunnits av ett lag med svenska deltagare. 18-åriga Rasmus och Max ingick i laget som vann utmaningen om Cybersecurity in the age of IoT (internet of things). Detta innebär att två av årets fyra utmaningar har vunnits av lag med svenska deltagare. Vår svenska representation i det internationella programmet är inte bara stor, utan även framgångsrik. Årets stora final i New York, där deltagarna får presentera sina idéer för varandra och inbjudna digniteter, blev inställd p g a pandemin. Istället får alla ungdomar sin resa till New York sommaren 2021 (eller senare). I väntan på det anordnades en virtuell träff för alla internationella deltagare, där de bland annat fick inspirationsföreläsningar om vetenskapskommunikation.

Skolspåret är än så länge namnlöst, men kommer snart få ett formellt namn. IVAs vd och ledamot Tuula Teeri är styrgruppsordförande. Förra veckan publicerades en rapport inom projektet: Fokus på lärarna i det svenska skolsystemet. Det är en litteraturöversikt som går igenom läraryrkets historia, skolreformer, lärarförsörjningen, lärarutbildningarna, lärares arbetsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter. Rapporten är tänkt att utgöra ett kunskapsunderlag för IVAs fortsatta arbete med skolan och lärarfrågan, men då vi vet att detta är ett område som intresserar många valde vi att göra den tillgänglig för allmänheten. Referat och länk till rapporten hittar ni här.

Både rapporten och webbinariet har mottagits mycket positivt, vilket vi förstås är mycket glada för.

Det var allt för den här gången. Hör av er till mig om ni har några frågor, annars hörs vi om en månad då ni får en ny uppdatering. Ta hand om er, tvätta händerna och håll avstånd 😊

Mvh, Katarina

Katarina Mellström
Senior Director, Development Office

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50