Månadsbrev augusti

Hejsan,

Hoppas att sommaren varit bra och att ni är lika entusiastiska inför hösten som vi på IVA är. Som ni ser är det full fart i alla projekt och aktiviteter och som vanligt får ni gärna höra av er till mig om ni vill ha någon ytterligare information om något specifikt av det som redogörs för här nedan.

Intraprenörskap, eller förnyelsekraften i etablerade företag, är avgörande för att företag ska utvecklas och överleva. Forskning visar att företag med ett fungerande intraprenörskap är mer lönsamma och växer snabbare än andra. Vi tar, tillsammans med framstående forskare inom området, fram verktyg och stöd för att mäta och utveckla intraprenörskapet inom etablerade bolag. Under hösten bjuder vi in till en webbinarieserie om intraprenörskap med en rad namntunga innovationsledare. Först ut var Erik Ekudden, Group Chief Technology Officer, Ericsson som ni kan se här.

Arbetsgruppen för entreprenörskap i skolan har sitt första möte i början av september och kommer att ägna det närmsta halvåret till att ta fram en ny strategi för entreprenörskap i grundskola och gymnasium.

Under hösten fortsätter arbetet med att stärka entreprenörskapsutbildning på universitet och högskola bl.a. genom en webinarieserie där vi lyfter fram både nationella och internationella exempel. Ett annat exempel är Mälardalens högskola med kursen Teknikbaserat Socialt Entreprenörskap 15 hp där vi samlar in frågor och underlag från studenterna för att få fram vad man efterfrågar och hur vi kan ge  studenter möjlighet att möta en mångfald av olika företag och tankar i sin utbildning.

Skola i tiden  - IVA deltar på Lärarscenen, Bokmässan i Göteborg i år, den 24 sept, på temat: Lärare – inget bullshit jobb! Läs mer här www.iva.se/event/skola-i-tiden-pa-bokmassan/

Inom projektet Skola i tiden, är nu också arbetsgrupperna tillsatta och arbetet i full gång inom följande teman:

  • Lärare, industri och välfärd. Skolans roll och närsamhällets betydelse för bildningsnivån, välfärden, samhällsutvecklingen och industrins tillväxt på lokal, regional och nationell nivå. Med fokus på lärarförsörjning och lärares professionella utveckling. Temat tar sin utgångpunkt i den pågående expansionen i Norr- och Västerbotten. Ordf. Elisabet Nihlfors
  • Skola för en hållbar framtid - Skolans roll för att möta samtida och framtida samhällsförändringar med utgångspunkt i FNs globala mål. Ordf. Pia Sandvik

Inom projektet Framtidens kunskapssamhälle, har arbetet inom temat Initiativ för lustfyllt lärande påbörjats för att arbeta fram förslag på hur olika aktörer kan agera och samverka, för att uppmuntra barn och unga till lustfyllt lärande i och utanför skolan. Parallellt med arbetet om initiativ för lustfyllt lärande, starar även Nätverk för kunskapsfrämjande aktörer. En panel bestående av barn och unga (10-16) kommer att tillfrågas löpande om inspel till projektets frågeställningar – Ungdomspanelen.

I övrigt har intresset för att ladda hem och beställa våra rapporter Fokus på lärarna i det svenska skolsystemet samt Generation Ekvation – en rapport om ungas attityder till skola, lärande och skolämnen i Sverige, gått som smör i solsken ut till Sveriges skolor i samband med skolstarten! Vi använder oss av Utbudet.se för distributionen

www.utbudet.se/produkter/fran-organisationer/generation-ekvation-en-rapport-om-ungas-attityder-till-skola-skolamnen-och-larande-i-sverige


Junior Academy går 2022 in i slutspurten av pilotprojektet. Junior Academy har varit ett framgångsrikt projekt som har visat att IVA är en seriös aktör för att uppmuntra ungdomars teknikintresse. Det är också mycket tydligt att det tar tid att lansera medvetenheten om programmet, särskilt i skolor. IVA planerar och förbereder för att fortsätta projektet efter 2022. Det finns ett stort svenskt deltagande: Sverige är femte land med flest deltagare globalt (efter Indien, USA, Egypten och Brasilien). Programmet har visat på relevansen av teknik och ingenjörs skap för att lösa globala samhällsproblem. I år har projektet fått lägga fokus på digital rekrytering, med bl.a. en intensiv kampanj på Snapchat som gav många klick och skapade stort engagemang. Ansökningsläget 2021 och 2020 blev dock väldigt annorlunda från 2019. Antalet kompletta ansökningar var något lägre än förra året och 2019. Dessutom var det även i år ansökan till två program samtidigt: Junior Academy och ett mentorsskapsprogram för flickor (1000 girls 1000 futures). Total räckvidd: 181 registrerade sökande (jmf 283 st 2020, 209 st 2019). Vi väntar svar under september kring vilka och hur många svenska ungdomar som är antagna till programmen.

En ny termin för IVAs praktikprogram Tekniksprånget är nu igång. Alla handledare erbjuds att delta i digitala handledarträffar för att introduceras till sitt uppdrag. Intresset för träffarna är mycket stort, så pass att flera tillfällen har fått läggas till för att alla som vill ska kunna delta. I enkäten som handledarna ombeds fylla i får träffarna mycket gott betyg och samtliga deltagare uppger att de skulle rekommendera andra att vara med. Handledare runt om i landet gör ett fantastiskt jobb för att inspirera unga att välja en högre teknisk utbildning och blir ambassadörer för IVA:s praktikprogram.

IVA:s egen tekniksprångare för hösten är Livia Hallin. Hon blev nyfiken på ingenjörsyrket under gymnasiet och hoppas att hennes praktik ska ge lite klarhet i vad yrket kan innebära. ”Jag valde att söka till IVA för att jag är intresserad av samhällsfrågorna som gör ingenjörsyrket så viktigt. IVA är en stor organisation med projekt som berör många delar av Sveriges framtida utmaningar, och genom att göra praktik på IVA hoppas jag få lära mig mycket om det arbetet”, säger Livia Hallin. Hon har med en smittsam energi tagit sig an flera uppgifter redan första veckan och kommer under hösten få delta i flera projekt inom IVAs verksamhet.

Ha en fin sensommar så hörs vi om en månad igen!

Mvh, Katarina

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Ansvarig utvecklingskontoret
Telefon 070-309 22 50