Månadsbrev december 2019

De senaste uppdateringarna kring IVAs fundraisingarbete från Katarina Mellström, Senior Director på IVA.
201901-iva-100ar-1200x675px-b.jpg

Hejsan,

December – årets sista månad och slutet på IVAs 100 års firande! Vilket år det varit. Det är med glädje och viss stolthet jag ser tillbaka på allt som hänt under året.
Insamlingen till IVAs jubileumsfond är inte helt klar att redovisas än. Det kvarstår ju några dagar på året men vi vet i alla fall att vi kommer att kunna göra de aktiviteter vi önskade under i alla fall tio år framöver. Det känns väldigt roligt att både Kunskaps- och Entreprenörskapstemat har landat i varsin organisation här på IVAs kansli och tillsammans med Temaråd och Styrgrupper kommer visioner och planer också att förverkligas i praktiken. Ni som möjliggjort detta genom Era bidrag kommer även i fortsättningen att kunna följa vad som sker och ni kan också engagera er i frågor och aktiviteter som ni är speciellt intresserade av. Ert stöd är ovärderligt!

Nu när varje tema har kommit igång ordentligt ligger ansvaret för innehåll och praktiskt genomförande hos Martin Wikström för Kunskap i världsklass och Johan Carlstedt för Entreprenörskap för framtiden. Jag kommer även fortsättningsvis förse er med information men också fokusera på att säkra en långsiktig finansiering för IVAs andra teman – ”Klimat-Resurser-Energi” och ”Människa-Teknik-Samhälle”. Vi håller precis på att sätta samman en beskrivning av dessa teman och då passar vi på att berätta vad vi hittills åstadkommit med de medel som samlats in till IVAs jubileumsfond. Ni ska förstås få ta del av denna information också. Förutom detta kommer jag också att jobba med medlemsvård och medlemsrekrytering till IVAS Näringslivsråd.

Hösten 2020 lägger regeringen fram en ny forskningsproposition som pekar ut riktningen fyra år framåt.  IVA vill bidra med kunskap och analyser till arbetet. Redan i uttrycket ”forskningsproposition” ligger ett problem. IVA anser att det snarare behövs en ”kunskapsproposition” som knyter samman forskning, utbildning och forskningsbaserad innovation. Högre utbildning ska ha sin grund i forskningsfronten. IVAs vd Tuula Teeri utvecklar resonemanget här

Under hösten har ungdomarna i det virtuella och internationella programmet Junior Academy arbetat med två utmaningar: Space designad av the New York Academy of Sciences och NASA, och Intelligent Homes & Health, designad av oss på IVA, Chalmers och AstraZeneca. I söndags var det deadline för ungdomarna att skicka in sina lösningsförslag. Dessa kommer att bedömas under januari och utmaningsvinnare utses i februari. 89 internationella lag bildades för att lösa utmaningen om hälsa. Dessa lag samlade 417 ungdomar varav 21 är från Sverige. 84 lag bildades för att lösa rymdutmaningen. I dessa lag ingår 370 ungdomar varav 24 är från Sverige. Detta betyder att höstens utmaningar har engagerat 787 unga, från 64 olika länder världen över. Vi ser fram emot att lära oss mer om ungdomarnas perspektiv på digital preventiv hälsovård och idéer för bosättningar på främmande planeter.

Mentorprogrammet för unga entreprenörer 2017-2019 är en viktig del av Prins Daniels Fellowship och avslutades med mingel och diplomutdelning på IVA i december. Det har varit ett fullspäckat år med individuella träffar mellan adepter och mentorer, samt gemensamt besök på bl a de innovativa företagen Apotea, NK-KD och Zenuity. Det har även arrangerats föreläsningar tillsammans med Lisa Lindström, grundare av Dobermann och hjärnforskaren Anders Hansen. Totalt 13 nya, spännande bolag har antagits till nästa omgång av programmet.

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50