Månadsbrev februari 2021

Hejsan,

Idag när jag skriver detta skiner solen in genom fönstret och temperaturen ute stiger. En föraning om att det kommer en vår också i år?

Vi börjar nog alla bli väldigt trötta på Coronapandemin men här på IVA fortsätter vi med nästan oförändrad intensitet att driva våra projekt, hålla våra digitala möten och driva arbetet framåt.

Till detta månadsbrev bilägger jag IVAs årskrönika för 2020 som innehåller en beskrivning av viktiga händelser under det märkliga år som vi nyligen lämnat bakom oss.

Som jag tidigare berättat har projektet ”Framtidens kunskapssamhälle” arbetat med en rapport ”Generation Ekvation” som snart ska släppas. Den handlar om ungas attityder till skola, läroämnen och lärande i Sverige.

Lanseringen av rapporten sker den  16 mars och du kan läsa mer om detta och anmäla dig på länken nedan:

Generation Ekvation – barn och ungas attityd till kunskap - IVA

Entreprenörskap i skolan syftar till att främja elevernas entreprenörskap och stimulera deras förmåga att komma på idéer, se möjligheter och lösa problem liksom att driva projekt och företag. Att alla elever får bra förutsättningar att utveckla sina entreprenöriella förmågor genom att träna på entreprenörskap är viktigt ur många perspektiv: allt från elevers lärande och motivation till regional utveckling och att stärka Sveriges konkurrenskraft och välfärd.  För att ta in det regionala perspektivet kommer vi att turnera Sverige runt och samla in de utmaningar och behov man ser.

Entreprenörskap finns sedan 2011 inskrivet i läroplanerna, men många kommuner och skolor brottas fortfarande med att få in det i sin verksamhet. Idag kan vi se att det inte räcker att entreprenörskap står med i läroplanen för att entreprenörskap ska vara en naturlig del av utbildningen. För att uppnå den ambitionen måste skolorna också ges rätt verktyg och rätt förutsättningar. Därför bjöd Svenska Entreprenörskapsakademien, Skolverket och Länsstyrelsen in lärare, huvudmän, skolledare, aktörer m.fl. som arbetar med skolan i Norrbottens län till en workshop, där vi identifierade vad som krävs för att uppnå visionen ”Entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningsystemet och stärker både den enskilde individen och samhälls- och näringsutvecklingen”. Syftet med workshopen var att samla in den värdefulla kunskap och de erfarenheter som finns i Norrbotten. 

Workshopen resulterade i 19 idéer som bearbetades och konkretiserades ner till 5 koncept för hur entreprenörskap ska bli en självklarhet i skolan. Deltagarna rangordnade sedan koncepten i prioritetsordning och det som prioriterades högst var ”Förändringsarbete för införande av entreprenöriella förmågor” som lyfter fram behovet av tydligare styrdokument kring entreprenörskap, utbildning av lärare, samverkan och att det är en förändringsprocess som behöver få ta tid och ske succesivt.

Det får avsluta denna månads återkoppling. Låt oss hoppas på att vi alla snart är vaccinerade och kan träffas fysiskt. Till dess, håll i och håll ut!

Mvh, Katarina