Månadsbrev januari 2020

De senaste uppdateringarna kring IVAs fundraisingarbete från Katarina Mellström, Senior Director på IVA.
201901-iva-100ar-1200x675px-b2.jpg

Hej och god fortsättning på det nya året!

De långsiktiga teman som IVA har möjlighet att jobba med tack vare ert finansiella stöd, utvecklas hela tiden. Vi sammanfattade detta i början av det nya året och för er som tillkommit under resans gång kan det kanske vara intressant att få en uppdatering: 

Kunskap i världsklass (Temaledare: Martin Wikström)

IVAs arbete syftar till att stäkra den svenska skolan och attityderna till kunskap, speciellt inom naturvetenskap och teknik. En viktig uppgift är att bidra till en balanserad, faktabaserad och konstruktiv diskussion om den svenska skolan. Teman är lärarnas situation, förutsättningar för lärande, digitaliseringen, bristen på likvärdighet samt skolans organisation och styrning. Internationella jämförelser förtydligar svenska styrkor och svagheter. IVA bygger nu upp ett starkt skolnätverk. Hösten 2019 samlade vi 120 lärare, skolledare, politiker och myndighetsföreträdare i en workshop för att få inspel till det fortsatta arbetet.

För få tjejer vill bli ingenjörer. Därför genomförde IVA inspirationsdagar under ett projekt som vi kallat ”Vera Roadshow” på 13 universitet och högskolor runt hela landet. Vi presenterade bl a en faktarapport ”Teknisk Obalans?” som vi tagit fram tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen. Vi har nu tankar på att fortsätta studierna och se på skälen till varför pojkar i Sverige söker till och genomför högre utbildningar i lägre omfattning än tjejer. 2019 inledde IVA också ett samarbete, Junior Academy, med New York Academy of Sciences. Ungdomar från hela världen får arbeta tillsammans i virtuella team för att hitta lösningar på centrala samhällsutmaningar. I årets upplaga är 68 av de 900 deltagarna från Sverige. I maj samlar vi alla studenter, mentorer och sponsorer till ett mingel och seminarium. Ni kommer att bli inbjudna till detta men kan redan nu reservera 8-9 maj.

IVA driver också två nationella praktikprogram för kompetensförsörjning. Genom Tekniksprånget ger IVA ungdomar möjlighet att prova på att vara ingenjör under fyra månader. I Jobbsprånget introduceras nyanlända akademiker till den svenska arbetsmarknaden genom fyra månaders praktik. Allt detta med fantastiska resultat.

Entreprenörskap för framtiden (Temaledare: Johan Carlstedt)

IVAs Entreprenörskapsakademi lanseras 2020. Syftet är att uppmuntra och stimulera entreprenörskap och stärka bilden av entreprenören som en viktig drivkraft i samhällets utveckling. En central uppgift är att öka kunskaperna hos politiker och beslutsfattare om entreprenörskapets och intraprenörskapets villkor och betydelse. Akademien kommer i samverkan med entreprenörer, forskare, myndigheter och organisationer att erbjuda verktyg som utvecklar entreprenörskonst i nya och befintliga företag. Entreprenörskapsakademien ska också bidra till att stärka entreprenörskapsutbildningen i skolan samt på universitet och högskolor.

Prins Daniels Fellowship insipirerar unga att bli entreprenörer. Det sker genom uppskattade skolbesök där prinsen, tillsammans med en rad framgångsrika entreprenörer, delar med sig av sina erfarenheter på vägen mot framgång. Detta program utvecklas hela tiden.

Sedan 2018 bjuder IVA årligen in Sveriges skolor till Entreprenörskampen, en nationell tävling för årskurs 7 till 9 där elever tränas och tävlar i att vara entreprenör. Konceptet är enkelt för lärare att använda och är fullt av inspiration. Eleverna får testa idéer i verkligheten med hjälp av digitala verktyg och pedagogers handledning. Under två dagar startar och driver de ett företag. Övningens syfte är att lära sig mer om sig själv, stärka klassgemenskapen, utveckla driv och självinsikt och få praktisk erfarenhet av entreprenörskap. Övningen fungerar ämnesövergripande och kan involvera en hel årskurs eller enstaka klasser.  

Arbetet ovan fortsätter med oförminskad energi och jag kommer under året att kunna bjuda in er till både workshops, samtal och seminarier. Det är ett bra sätt för er och era ev medarbetare att ta del av vad IVA gör inom dessa områden och för att se på vilket sätt vi förvaltar bidragen till IVAs jubileumsfond. Som jag tidigare har informerat om står jag, respektive Temaledare (Johan och Martin) till ert förfogande om ni vill att vi besöker er för att berätta mer i detalj vad som händer inom respektive tema. Ta bara kontakt med mig så fixar jag det!

IVA har några riktigt spännande seminarium som kopplar till våra långsiktiga teman men inte ingår i dessa. Kanske är något av dessa av intresse för dig eller dina medarbetare? Alla våra seminarium hittar du på IVAs hemsida under fliken ”event” men här har jag valt ut några som kanske är av speciellt intresse för just er i den här gruppen:

https://www.iva.se/event/seminarium-och-prisutdelning-smart-industri/

Seminarium om små och medelstora företags digitala transformation den 5 februari! Vi bjuder på såväl goda exempel och lärdomar som färdplaner för framtiden, och delar ut pris i företagstävlingen Smart industri som belönar företag som tar vara på digitaliseringens möjligheter på ett smart och innovativt sätt med tydliga resultat.

https://www.iva.se/event/mote-6-feb-2020/

Det behövs planering och beredskap för att motverka organiserad brottslighet, social oro och antagonistiska hot i våra boendemiljöer. Vad måste göras för att vända en negativ trend? Vad har samhällsplaneringen för roll och ansvar för att förebygga uppkomsten av utsatta områden? Vad kan informationsteknik och artificiell intelligens bidra med, och hur bör integritetsaspekten hanteras?

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50