Månadsbrev juli 2019

De senaste uppdateringarna kring IVAs fundraisingarbete från Katarina Mellström, Senior Director på IVA.
201901-iva-100ar-1200x675px-b.jpg

Hejsan,

Jag hoppas att ni som har semester har det riktigt bra och att ni njuter av ledigheten. Min tanke är inte att störa i friden men jag skickar en liten uppdatering så att ni ser vad som händer inom IVAs långsiktiga teman som vi är så tacksamma att ni är med och stöttar.

I Almedalen deltog IVA med några intressanta och mycket välbesökta seminarium. Vikten av att locka fler unga, och framförallt tjejer, att vilja bli Ingenjör, diskuterades med Tekniksprångeti fokus. Verksamhetschef Alexandra Ridderstad berättade om de fantastiska resultat detta praktikprogram ger och representanter från både arbetsgivare och praktikanter berättade om sina positiva erfarenheter av att delta. Det råder tveksamheter kring regeringens framtida finansiering av Tekniksprånget och detta befanns oacceptabelt av både lärosäten, företagsledare och ungdomar som uppmanades närvarande politiker att säkra finansieringen och att istället för att avveckla något som fungerar så bra, utveckla programmet!

Universitet och högskolor behöver ett nytt, långsiktigt styr- och resursfördelningssystem och den nyligen avslutade remissrundan för STRUT-utredningen diskuterades med deltagare från akademi, politik och myndigheter diskuterade frågan.

Ökad segregation och minskad likvärdighet är några av de främsta utmaningarna för svensk skola. Vad som behöver göras för att alla elever ska få samma möjligheter var något av det som diskuterades vid det tredje seminariet under tema Kunskap. OECD menar i sin Economic Survey för Sverige 2019 att skolsegregationen hotar att minska svensk konkurrenskraft. Idag har vi ett skolsystem som håller på att slitas isär i bjärt kontrast till idealen om god utbildning för alla. Ett starkt och likvärdigt skolsystem är också ett fundament för ekonomisk utveckling och ett hållbart samhälle. På seminariet medverkade representanter för myndigheter, akademi och politik. Eva Lundgren, projektledare för skolutveckling på IVA menade att skolsegregation och minskande likvärdighet måste brytas och att skolan är samhällets viktigaste bildningsinstitution. I diskussionen framhölls även att andra samhällsfunktioner som t ex arbets- och bostadsmarknad också måste fungera.  Kompetensförsörjningen inom såväl offentlig som privat sektor är beroende av en välfungerande skola. Rikspolitiken behöver skapa förutsättningar för huvudmännen att minska skolsegregationen, men det handlar inte bara om mer pengar utan även om regelverk som gör det möjligt för huvudmännen att designa lösningar som passar de unika lokala behoven och förutsättningarna. Resursfördelningen behöver också bli mer jämlik så att resurser fördelas där de mest behövs.

”Framtiden är inte något som kommer, det är något vi skapar” var parollen när IVAs studentråd samlade in löften för klimatet från alla som ville skriva ner sitt löfte och föreviga detta med en bild. Det blev ett fint galleri och många bra löften som gavs för världen och hållbarheten.   

Förutom dessa presentationer hade IVA i övrigt tre seminarier; Effektiva industriella plattformar, Forskning till nytta i näringslivet och Vägval för Sverige – så klarar vi klimatet och klotet. IVA bjöd på allmänt mingel och en middag med speciellt inbjudna gäster. Hela arrangemanget blev väldigt lyckat och vi klarade oss från regn under våra aktiviteter.

Den stora finalen i Junior Academy hålls i New York årligen sista veckan i juli. I år samlades 129 tonåringar från 36 olika länder hos the New York Academy of Sciences för att lära känna varandra och dela sina innovativa idéer på världens största problem med varandra och med experter. IVA var på plats för att lyssna och planera för svenska ungdomars deltagande nästa år. Fantastiska unga från jordens alla (befolkade) kontinenter presenterade lösningar på energieffektiva flygplan, förhindrad spridning av skogsbränder, samverkanslösningar för att stärka lokal sjukvård i fattiga områden så att de ska kunna upptäcka ovanliga sjukdomar samt hur en digital lösning kan hjälpa människors mentala och fysiska återhämtning efter en naturkatastrof. De fick även lyssna på representanter från NASA som berättade om byggandet av den nya helikoptern som kan flyga i den tunna atmosfären på planeten Mars, och experter från FN som diskuterade globala åtgärder för  mångfald och inkludering inom skola och yrkesliv. Tre spännande dagar! 

Ansökan till den första svenska rekryteringen till Junior Academy förlängdes på grund av högt söktryck och stänger nu den 1 augusti. Vi har hittills fått in ansökningar från 157 svenska elever, och vi ser spänt fram emot att se hur de står sig i den internationella antagningen.

Efter semestrarna är vi på IVA fullt laddade med energi och aktiviteter för att jobba vidare med våra långsiktiga teman och vi är tacksamma för att ha med er på denna resa. Njut en fin sensommar så hörs vi igen i augusti.

Mvh, Katarina

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50