Månadsbrev juni 2020

Hejsan,

Sommaren har börjat på riktigt och jag hoppas att ni alla mår så bra ni kan under rådande omständigheter. Det blir en annorlunda sommar också för oss på IVA. Så här års brukar vi vara i full planering inför vårt deltagande i Almedalen, men i år blir det ju inte så.

IVAs seminarier är som ni vet sedan en tid tillbaka digitala. Det fungerar riktigt bra och det positiva är att vi får fler deltagare utanför Stockholm när mötet inte kräver resande. Några möten är dock mer lämpade att genomföra i fysiskt format så dessa har vi skjutit på till i höst då vi hoppas att pandemin har släppt sitt grepp kring oss lite grand.

 Ett exempel på seminarium som är uppskjutet är Lärarrapport-seminariet som nu äger rum den 27 augusti. Mer information och länk till anmälan finner du här:

 https://www.iva.se/event/hur-kan-lararna-starka-svensk-skola/

 IVAs projekt Hållbar nystart för Sverige har gett mycket medial publicitet och vill ni ta del av arbetet, förslagen med mera så finns det här: https://www.iva.se/event/hallbar-nystart-for-sverige/

Ingenjör har länge varit ett bristyrke, men IVAs praktikprogram Tekniksprånget säkrar kompetensförsörjningen på sikt genom att inspirera fler unga att bli ingenjörer. Sedan starten år 2012 har över 4600 gymnasiestudenter praktiserat. Efter avslutad praktik vill 8 av 10 vill bli ingenjör. Läs gärna om Josefin Lindemalm som tack vare Tekniksprånget fick upp ögonen för ingenjörsyrket och hon arbetar i dag med artificiell intelligens inom medicinsk bildbehandling. https://teknikspranget.se/2020/06/15/teknikspranget-la-grunden-for-min-karriar/

Styrgruppen för Entreprenörskapsakademien arbetar med organisation och arbetsprocess för den långsiktiga satsningen. Organisationen kommer genomsyras av värdeorden ”öppen plattform”, ”av entreprenörer för entreprenörer” och ”med och genom andra”. Avsikten är att organisationen ska involvera relevant kompetens i Sverige och ligga till grund för en nationell kraftsamling kring entreprenörskapsfrågan.

I höst startar vi det nationella nätverket för entreprenörskapsutbildare från universitet och högskola. Den första mötesplatsen arrangeras den 9-10 november och på deltagarnas begäran kommer det bland annat att handla om att utbyta erfarenheter och metoder för hur man stärker undervisningen i entreprenörskap, men också hur man kan samarbeta med aktörer och företag utanför akademin samt att formulera rekommendationer för politiken.

E-kampen fortsätter sitt arbete för att i höst låta högstadieelever över hela landet testa på att vara entreprenör för en dag. Vi kommer att starta hösten med digitala kickoffer, en för lärare och en för elever. Lärarkickoffen handlar mycket om att diskutera upplägg och hur man får in entreprenörskap i utbildningen, medan elevernas aktivitet kommer att handla mer om inspiration. De kommer bland annat att få ställa frågor till entreprenörer och möta Prins Daniel. På vår Facebooksida kan ni höra lärare och rektorer berätta vad de tycker om konceptet  https://www.facebook.com/pg/ekampen.se

Ett digitalt självskattningsverktyg för företag att se hur väl man stimulerar intraprenörskap är under utveckling för lansering under hösten. Arbetet utgår från Ivo Zanders 20 åriga forskning på området. Satsningen på intraprenörskap utgår från att intraprenörskap, eller förnyelsekraften i etablerade företag, är en avgörande faktor för konkurrenskraft och fortsatt tillväxt. Intraprenörskap innebär skapandet av nya produkter och tjänster, nya organisatoriska lösningar eller nya strategier inom redan etablerade företag och organisationer. Forskning visar att företag med ett fungerande intraprenörskap är mer lönsamma och växer snabbare än andra. De är uppmärksamma på pågående omvärldsförändringar och bemöter aktivt både hot och möjligheter. De har dessutom lättare att attrahera och behålla talanger. Intraprenörskap är en central fråga för Sveriges fortsatta konkurrenskraft och därför en hörnsten i Svenska Entreprenörskapsakademien. 

Ett framgångsrikt intraprenörskap bygger på tre grundläggande komponenter: (1) En vilja till förnyelse och risktagande, (2) intraprenörer och (3) en organisation som på ett systematiskt sätt både uppmuntrar till och tar emot nya intraprenöriella initiativ. Att företag med jämna mellanrum måste förnya sig, och att den förnyelsen bygger på risktagande och intraprenörer som driver på förändring, är ganska självklart. Det som är mindre självklart är hur företaget skapar gynnsamma förutsättningar för intraprenörskap. Här spelar företagets struktur, belöningssystem på olika nivåer, processer och organisationskultur en avgörande roll. De företag som förstår och börjar arbeta systematiskt med att skapa rätt förutsättningar för sitt intraprenörskap är bäst utrustade för en föränderlig omvärld.

Eftersom IVA kommer att ha en verksamhetspaus under juli månad kommer inte nästa månadsbrev från mig förrän i augusti. Då hoppas jag att vi alla haft en fin sommar och att omställningen mot ”det nya normala” är påbörjad. Jag önskar er alla en riktigt bra tid fram till dess.

Må väl! Katarina

 

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50