Månadsbrev juni 2022

Hej,

Midsommar har passerat och det är min förhoppning att sommar och ledighet står för dörren för många av er.

På IVA är verksamheten pausad under juli månad men tar vid med oförminskad kraft i augusti. Nästa månadsbrev från mig kommer alltså inte förrän i september.

Uppdateringen avseende juni månads händelser kommer här:

Sedan ett år tillbaka har IVAs Entreprenörskapsakademi varit svensk partner i NordSEnt – Nordic Sustainable Entrepreneurship Network. De länder som har ingått i samarbetet är Danmark, Estland, Norge och Sverige. Avsikten har varit att kartlägga vilka utbildningar och aktiviteter som skapar bäst förutsättningar för hållbart entreprenörskap i universitetsnära miljöer.

I Sverige har utbildningar och aktiviteter som inriktar sig mot entreprenörskap och hållbarhet kartlagts vid sex lärosäten. De är Chalmers, Karlstads universitet, KTH, Linköpings universitet, Luleå tekniska universitet och Lunds universitet. Dessutom har ett 40-tal intervjuer genomförts med forskare, lärare och nyckelpersoner i ekosystemen runt dessa lärosäten.

14-15 juni genomfördes slutkonferensen för projektet på IVA i Stockholm och partners från alla länder var på plats. Då lanserades en rapport med resultat för alla fyra länderna. Rapporten innehåller goda exempel, tips och tricks för lärosäten som vill öka sitt fokus inom detta område. Läs gärna mer i artikeln, där finns länkar både till inspelningen från konferensen och till rapporten.

På morgonen den 17 juni samlades åtta förväntansfulla ungdomar från olika delar av Sverige utanför Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, där de möttes för en dag präglad av diskussion, naturvetenskap och framtidsvisioner. Sedan ungdomspanelen introducerades har de fungerat som en referensgrupp för flera av IVAs projekt. Däribland Generation Ekvation, som utreder frågan om naturvetenskapligt intresse bland grundskoleelever i Sverige. Deras diskussioner om samhällsutmaningar och naturvetenskap togs vidare till besöket på IVA, där ungdomarna fick möjlighet att lyssna till flera pågående projekt och komma med sina synpunkter. Projektledarna för de projekt som presenterades; Entreprenörskapsakademien, Tekniksprånget och Junior Academy, imponerades av deras reflektioner och idéer. Likaså gjorde IVA-ledamoten Christer Fuglesang, som fick samtala med ungdomarna under en lunch i Bankettsalen. Ungdomspanelen bidrar med viktiga perspektiv på IVAs verksamhet. Under eftermiddagen väntade ett besök på Tekniska muséet där panelen fick ta del av utställningen Zero City – en spännande vision om framtidens urbana städer med minimala koldioxidutsläpp.

Lärande på fritiden är ett viktigt komplement till skolan. Men tillgången skiljer sig stort och utmaningarna är många. Ett seminarium med fokus på dessa frågor, och rapportlansering, sker den 13 september 2022.

Anmäl dig här 

Tekniksprånget går mot sin bästa termin någonsin och kan höstterminen 2022 erbjuda över 500 praktikplatser. Det är ett stort steg i jakten på nästa mål för projektet. Efter sommaren finns ytterligare anledning att fira då Tekniksprånget inför höstterminen fyller hela tio år.
Läs mer om Tekniksprånget här: Tekniksprånget (teknikspranget.se)

Med tillönskan om en fin sommar och på återhörande i höst!

Mvh Katarina

 

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50