Månadsbrev maj 2020

Hejsan,

Jag antar att vi alla  kämpar på med distansarbete, social distansering och vi tvättar händerna hela tiden… Glädjande nog kommer sommaren närmare och det börjar bli varmt och skönt. På IVA flyter arbetet på som det ska och här kommer månadens uppdatering:

Entreprenörskapsakademien

Styrgruppen för Entreprenörskapsakademien är nu på plats och det första styrgruppsmötet genomfördes den 13 maj. Fokus för styrgruppen är nu att fastslå den strategiska inriktningen, de första åren för områdena entreprenörsklimatet (exempelvis attityder) och -klimatet (till exempel hämmande regelverk och skatter). Styrgruppen ses månatligen under 2020.

Utbildning i entreprenörskap

Entreprenörskapsakademien pratade på Skolverkets internkonferens om vikten av entreprenörskap på grundskolan och i gymnasiet. Dagen blev lyckad och deltagarna gjorde många intressanta reflektioner. Tillsammans med elever och näringslivsrepresentanter lyftes perspektiven över vad det betyder för individen att få med sig entreprenörskapet redan i skolan och varför näringslivet behöver den här kompetensen. Något som lyftes från båda perspektiven var att entreprenörskapet har en viktig roll i skolan när det gäller att ge eleverna förmågan att praktiskt använda ämneskunskaperna de lär sig och att få ge sig ut utanför skolans väggar.

Skolorna kan nu anmäla sig till höstens omgång av E-kampen (Entreprenör för en dag) och marknadsföringen pågår för fullt. E-kampen kan också användas som ett komplement till prao, praktisk arbetslivsorientering. Något som är särskilt aktuellt detta år eftersom prao påverkas av det rådande läget med coronaviruset. I traditionell prao får eleverna känna på hur det är att vara anställd på en arbetsplats. E-kampen är ett bra sätt att låta eleverna få testa på arbetslivet ifrån ett annat håll. Att träna på att se möjligheter, ta vara på dem och ta dem till handling som eleverna får göra i e-kampen är förmågor som alla har nytta av, oavsett om man väljer att ta anställning eller starta eget. Det är också ett bra underlag för att fortsätta samtalet om arbetsmarknaden och elevernas framtid. Tillsammans med entreprenörskapsutbildare på Sveriges universitet och högskolor håller vi på att utforma det nationella nätverket och höstens workshop för att stärka en entreprenörskapsutbildningen på högre nivå.

Intraprenörskap

Den 2 juni startar en seminarieserie som utbildar i utveckling av intraprenörskap i befintliga företag. Seminarieserien är primärt för små- och mellanstora företag och genomförs i samarbete med professor Ivo Zander och hans forskargrupp på Uppsala universitet.    

Prins Daniels Fellowship

Den 27 maj genomfördes två större webbinarier, dels med målgrupp UF-företagare och dels för att ge information om att unga kan utveckla sitt eget sommarjobb genom entreprenörskap https://www.iva.se/event/webbsandning-med-prins-daniels-fellowship/

Junior Academy

I veckan var det stort firande i Junior Academy när IVAs utmärkelse Ung innovation i kristid delades ut till bästa svenska lösning på vårens extrainsatta utmaning Combating covid-19. Utmärkelsen tilldelades det internationella laget United in Crisis bestående av Sara Rydell från Sverige, samt Jesse, Serhan, Ishika, Nitin och Mark från USA och Turkiet. Ungdomarna har tagit fram en global och branschöverskridande lösning som ska matcha och validera kompetens så att personer som förlorat jobbet lätt kan komma in i andra samhällsviktiga funktioner. Se klippet från Nyhetsmorgon i TV4 där Sara själv berättar om sin lösning. Lyssna på inslaget i P4 Radio Stockholm där även Oscar Stege Unger, direktör för Wallenbergstiftelserna, reflekterar över hur relevant lagets lösning är.

I början av juni avslutas bedömningen av vårens transportutmaning, där ungdomarna arbetat fram lösningar på fossilfria transportkedjor. Bedömningen sker bland annat av IVA-ledamot Hans Folkesson och experter från Volvokoncernen. Det intressanta är att ungdomarna själva får avgränsa utmaningen till ett lösbart problem. Detta ger en myriad av intressanta perspektiv i ungdomarnas lösningar. Vad sägs om:

  • Ett transportskepp med en fotobioreaktor som omvandlar utsläpp till biobränsle under färd.
  • Ett automatiserat paketeringssystem som skannar en vara och skär till en specialanpassning av en återanvänd kartong, för att minska både material- och utrymmesspill i komplexa transporter. 
  • En algoritm som baserat på produktion, lagring och transport av varje vara räknar ut en hållbarhetspoäng. Algoritmen ska gå att aktivera på sajter för nätshopping som ska underlätta för konsumenterna. 
  • En hel flotta av ecoships, ecotrucks och ecovans som tillsammans fyller fordonsbehoven av hela kedjan.  

Tekniksprånget

Det är ett rekordhögt intresse för teknik bland unga! Tekniksprånget har nyligen stängt sin ansökningsportal där unga mellan 18-20 år kan söka praktik som ingenjör hos olika arbetsgivare runt om i Sverige. Hela 2300 ungdomar sökte, vilket är den högsta siffran sedan praktikprogrammet startade 2012.

För att öka mångfalden bland ingenjörer satsar Tekniksprånget på fyra prioriterade målgrupper; unga kvinnor, unga med utländsk bakgrund, unga med funktionsnedsättning och unga från studieovana hem. I maj arrangerade även Tekniksprånget ett välbesökt webbinarium för arbetsgivare, ”Mångfald ger affärsnytta – nyckeln till fördomsfri rekrytering”, för att inspirera arbetsgivarna att satsa på mångfald vid rekrytering av tekniksprångare.

Det var allt för den här gången! Jag hoppas att ni hör av er till mig om ni har frågor eller funderingar, vill veta mer om något specifikt initiativ eller på annat sätt vill engagera er eller komma i kontakt med de personer på IVA som ansvarar för respektive aktivitet. Må väl tills vi hörs nästa gång!

Mvh, Katarina