Månadsbrev maj 2021

Hejsan,

”Sköna maj” går mot sitt slut och så där väldigt skönt tycker jag väl inte att det varit hittills.. Vi hoppas juni ger mer värme och känsla av vår.

Framtidens kunskapssamhälle arbetar just nu med att konkretisera aktiviteter som ska främja ungas attityder till kunskap, i spåren av rapporten Generation Ekvation. Sveriges barn och unga är en mycket heterogen grupp där olika elever behöver mötas med olika insatser på olika nivåer. Dessutom finns det i Sverige en stark kultur av kunskapsfrämjande initiativ och aktörer. Så för att använda IVAs styrkor som samlingsplats för stora frågor och brobyggare mellan befintliga aktörer tillsätter vi nu en arbetsgrupp som ska ta fram konkreta förslag på hur olika slags aktörer kan agera och samverka för att uppmuntra unga till lustfyllt lärande, i och utanför skolan. Parallellt med arbetsgruppen arbetar vi för att lansera ett nätverk för kunskapsfrämjande initiativ. Samtidigt fortsätter vi vårt arbete med att lyssna på ungas egna perspektiv. För att låta unga själva fundera på sin inställning till lärande sprider vi ett diskussionsmaterial med utgångspunkt i rapportens frågeställningar. Dessutom planerar vi att expandera den lilla ungdomspanel som kom till tals i rapporten. En något större grupp, som täcker upp en bredare representation unga i Sverige, kommer vara till stor hjälp för att testa idéer från kansli och styrgrupp.

Just nu jobbar juryn för IVAs vaccinutmaning inom Junior Academy på att ta fram en vinnarlösning. IVAs utmaning hade fokus på global vaccindistribution och hela 37 lösningar har kommit in från unga över hela världen. Juryn består av IVA-ledamöterna: Björn O. Nilsson, Staffan Josephson, Bernt Sjöberg, Eugen Steiner, Pernilla Wittung Stafshede, Gudmar Lundqvist, Hans Wigzell och Lars Backsell. Läs mer om utmaningen här: https://joinlaunchpad.com/#/challenges/34/global-vaccine-distribution. Tipsa gärna en ungdom mellan 13-17 år att söka till Junior Academy! Ansökan är öppen till och med den 31 juli: https://www.iva.se/projekt/junior-academy/

Intresset för Tekniksprånget är stort! Nästan 2000 unga mellan 18-20 år har ansökt om att få göra praktik via Tekniksprånget i höst. Projektet välkomnar även 48 nya arbetsgivare som från och med i höst tar emot praktikanter. Sedan tidigare finns 180 medverkande arbetsgivare på 100 olika orter i Sverige. Tillsammans inspirerar vi fler unga att välja en högre teknisk utbildning och säkrar Sveriges kompetenskraft på sikt. Flera arbetsgivare behövs så hör av dig om ditt företag vill vara med!

Den 24 september inleder Skola i tiden Bokmässan i Göteborg kl 09.00 med ett samtal om att vi befinner oss i en brytpunkt för en uppvärdering av samhällsbärande yrken. Och varför läraryrket huvudsakligen skildras utifrån ett krisnarrativ, men sällan som ett framtidsyrke. Medverkande: Åsa Fahlén, ordf. i Lärarnas Riksförbund och professor Elisabet Nihlfors.

Under hösten 2021 fortlöper Skola i tidens två delprojekt, där arbetsgrupperna nu är igång för fullt. Delprojektet Skola för en hållbar framtid startar slutet på maj, medan Lärarprojektet startar i höst.

  1. Delprojekt med fokus på att stärka lärares yrkespraktik och därmed öka intresset för läraryrket inom STEM-området. Detta görs genom en fallstudie av pågående initiativ i ett avgränsat geografiskt område, men vars resultat har relevans även på nationell nivå. Genom projektet vill IVA inventera pågående insatser, identifiera hinder och styrkor, samt initiera nya samverkansformer mellan olika aktörer, däribland skolan, huvudmännen, lärosätena och näringslivet. Resultaten sammanställs i en rapport. Elisabeth Nihlfors leder arbetsgruppen. Just nu undersöks Norrlandsregionen som strategiskt geografiskt område börja arbetet i. En historiskt stor satsning på fossilfri industri växer just nu fram i norra Norrland, vilket gör att hela samhället omvandlas och att nya behov uppstår. IVA har också etablerade nätverk i Norrland, genom bl.a. IVA Nord, Teknikens hus och lärosätena.
  2. Delprojekt Skola för en hållbar framtid. Sverige och världen står inför stora samhällsutmaningar. Grund- och gymnasieskolan har en central roll för en positiv samhällsutveckling och för den nödvändiga samhällstransformation som krävs för att uppnå de globala målen för en hållbar utveckling. Med utgångspunkt i FN:s globala mål kommer en arbetsgrupp att under ungefär ett år undersöka och belysa hur skolan ska rusta eleverna för en hållbar framtid med fokus på teknikutveckling, hållbarhet och Sveriges framtida konkurrenskraft. Arbetsgruppen är igång och leds av Pia Sandvik, vd RISE, Civilingenjör (maskinteknik, Lin­köpings universitet), teknologie doktor och docent i kvalitetsteknik samt ledamot i IVA avdelning för Utbildning och forskning.

Den 25 maj släpper Prins Daniels Fellowship Entreprenörspeppet 2021 – ett youtube-avsnitt där inspirerande entreprenörer och youtubers delar med sig av sina erfarenheter av att driva egna bolag. Målgruppen är unga mellan 16 och 22 år. I avsnittet deltar H.K.H. Prins Daniel, Magdalena Andersson, finansminister, Pär Svärdsson, grundare av Apotea, Therese Lindgren, videobloggare, influerare och grundare av Indy Beauty, Amanda Larsson och Calle Rosengren, grundare av Färsking, Wilma & Emil Holmqvist, videobloggare, influerare och grundare av Hickap, Elsa Bernadotte, medgrundare och COO, Karma, Hampus Hedström, YouTube-komiker (programledare).

Materialet är framtaget för att passa på en lektion i företagsekonomi eller entreprenörskap och vi riktar oss i släppet därför både till lärare som letar efter inspirerande material att använda i undervisning, och även direkt till målgruppen genom våra samarbetsorganisationer, inspiratörer och sociala medier. Klicka här för mer information: https://prinsdanielsfellowship.se/inspiration/blientreprenor2021/

Detta var vad jag hade att bjuda på i form av uppdatering den här gången. Ha det så gott så hörs vi igen om en månad.

Mvh, Katarina

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50