Månadsbrev mars 2021

Hejsan,

Tiden går fort när man har roligt och nu är det dags för en ny uppdatering till alla er som bidragit till IVAs jubileumsfond och möjliggjort våra långsiktiga satsningar på Kunskap och Entreprenörskap.

Nu har rapporten ”Generation Ekvation” släppts inom ramen för IVAs långsiktiga satsning ”Framtidens Kunskapssamhälle”.

Det blev mycket medial uppmärksamhet och rapporten har mottagits mycket väl.

Visionen för projektet är ett samhälle där kunskap ger människor möjligheter att bygga en bättre värld för alla. Läs mer om projektet.  

Se gärna webbinariet i efterhand! https://www.iva.se/event/generation-ekvation--barn-och-ungas-attityd-till-kunskap/

Projektet avser att så småningom komma fram till konkreta förslag på hur olika aktörer kan bistå med att ännu bättre väcka ungas nyfikenhet och upptäckarglädje. Kunskap och utbildning är en väg för individen att förverkliga sina personliga drömmar. Det är också nödvändigt att kunskap intar en given plats när världen står inför stora samhällsutmaningar, såsom klimatförändringarna, den globala pandemin och antidemokratiska tendenser.

Svenska femtonåringar anser att matte och naturvetenskap är viktigt för framtiden, men självförtroendet har sjunkit. Barn och unga är duktiga på att läsa men läser inte frivilligt och den upplevda stressen är oroande hög. Det visar Generation Ekvation - En rapport om barn och ungas attityder till skola, skolämnen och lärande i Sverige. Rapporten ger en ny samlad bild av nationella och internationella undersökningar om barn och ungas attityder till kunskap. Syftet med rapporten är att skapa en grund för saklig diskussion om hur dagens unga ser på, och tar till sig, kunskap i och utanför skolan.  Ladda ner och läs mer om rapporten   

https://www.svt.se/nyheter/svtforum/unga-anser-att-lasa-ar-sloseri-med-tid

https://www.dn.se/insidan/unga-laser-allt-mindre-men-ar-bra-pa-att-forsta-vad-de-laser/

Tekniksprånget får fler att bli ingenjörer

Fler unga, och framför allt kvinnor, väljer att läsa en högre teknisk utbildning efter IVA:s praktikprogram Tekniksprånget. Dessutom minskar avhoppen bland kvinnor och män som läser ingenjörsprogram med 10 procent bland dem som gjort Tekniksprånget jämfört med ingenjörsstudenter över lag. Det visar en ny studie som baseras på data från SCB. Länk: https://teknikspranget.se/tekniksprangets-effekter/
Praktikprogrammet har även lyckats rekrytera 30 nya arbetsgivare till höstens praktikperiod. Praktikplatser som vi vet kommer göra skillnad för framtidens kompetensförsörjning. Mellan den 16 april – 16 maj har alla 18-20 åringar som gått natur- eller teknikprogrammet på gymnasiet, möjlighet att ansöka om praktikplats via Tekniksprånget. Fram till dess pågår ett intensivt arbete för att ännu fler arbetsgivare ska ansluta sig.  Om ni är intresserade av att ge våra unga en bra introduktion till ingenjörsyrket, ta kontakt med helena.gyrulf@iva.se – speciellt i dessa tider behöver vi hjälpa våra unga att känna framtidstro!

Det var allt för den här gången. Jag önskar er alla en fin påskhelg.

Mvh, Katarina

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50