Månadsbrev mars 2022

Hej,

Efter att solen har lyst på oss i flera veckor har det kommit ett litet bakslag men det brukar ju vara så den här tiden på året men snart är det vår!

Om ett par veckor kommer månadsbreven att se lite annorlunda ut när de skickas ut till er alla. Vi har ett nytt fint system på IVA som automatiserar processen lite. Ni kommer dock att känna igen er och det är fortsatt jag som skriver dessa uppdateringsbrev. Lite teknikaliteter kvarstår innan vi har allt på plats men jag vill redan nu berätta detta. Ni vet väl att vi också har breven på IVAs hemsida - Månadsbrev februari 2022 - IVA . Om ni hellre vill ta del av informationen där istället för att få den på mail så meddela bara mig så tar jag bort dig från sändlistan.  Nu till mars månads händelser inom tema Kunskap och Entreprenörskap:

Vetenskapligt kapital, en förutsättning för lärande?

Den 21 mars hölls ett seminarium arrangerat av projektet Framtidens kunskapssamhälle. Seminariet syftade till att reda ut begreppet Science Capital (vetenskapligt kapital) som myntats av professor Louise Archer vid University College London.

För att förstå attityder till vetenskap behöver vi ta hänsyn till individers samlade kunskaper. Det handlar om förmågor, attityder, beteenden och sociala kontakter såsom familj/vänner med nära anknytning till forskning och vetenskap.Medverkade gjorde Anna Danielsson, professor i naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet, som tillsammans med professor Louise Archer forskat kring vetenskapligt kapital samt Cecilia Ekstrand, senior pedagog och programutvecklare på Tom Tits Experiment där man arbetar systematiskt för att fler barn och unga ska få positiva attityder till och känna att naturvetenskap och teknik är för dem.

Klicka här för att se seminariet:    https://www.iva.se/event/vetenskapligt-kapital-en-forutsattning-for-larande/

I samband med seminariet arrangerades även en workshop för Nätverket STEM för unga. Alla kloka tankar från kunskapsfrämjande aktörer inom nätverket tar arbetsgruppen med sig i det fortsatta arbetet om Vetenskapligt kapital i Sverige. Nästa vecka genomförs en workshop med Ungdomspanelen – även då med fokus på Vetenskapligt kapital.

Anmälan är nu öppen till lanseringen av rapporten Aha! Hur olika aktörer kan uppmuntra barns och ungas lärande utanför skolanLänk till anmälan: https://www.iva.se/event/hur-kan-vi-forbattra-barns-mojlighet-till-larande-pa-fritiden/

Resa Silicon Valley och Seattle

Den 13-17 mars genomfördes en kunskapsresa till Silicon Valley med Prins Daniels Fellowship, där Entreprenörskapsakademien deltog. Möten och diskussioner med VC-fonder, Microsoft, Amazon och Nvidia m fl. intressanta företag samt Stanford och University of California San Fransisco. Resan gav en god överblick över riskkapitalets syn på Silicon Valley och vad som gör start-up intressanta att investera i, hur universitet kan stärka nyttiggörande av forskningens kunskap samt hur säkerhets- och hållbarhetsfrågan är de stora fokusområdena framöver för de stora tech giganterna. En sammanställning av resan kommer vara klar under april.

Etablering av Entreprenörskapsakademiens Smålandsnod

Den 30 mars genomförde det första mötet med Entreprenörskapsakademiens Smålandsnod (Kalmar, Kronoberg, Jönköping) där tre landshövdingar deltog tillsammans med 16 entreprenörer samt representanter för Jönköpings- och Linnéuniversitet. Mötet genomfördes i samarbete med Linnéakademin och ytterligare två möten är inbokade med grupperingen/nätverket. Professor Ivo Zander föreläste om intraprenörskap, Entreprenörskapsakademien presenterades och workshop genomfördes för att belysa det småländska perspektivet på entreprenörskonsten, -kulturen och -klimatet. Två ytterligare möten är inbokade med Smålandsnoden i maj (Kalmar) och september (Jönköping). Ett fokus är att definiera vad som karaktäriserar det småländska entreprenörskapet och vilka förutsättningar som krävs framöver för att utveckla entreprenörskapet. Noden är även starkt engagerade i frågan om entreprenörsutbildning.

NordSEnt (The Nordic Sustainable Entrepreneurship Network)

Samarbetet med Danmark, Norge och Baltländerna kring universitets utbildning i hållbarhet och entreprenörskap går mot summering. En rapport med Best Practices presenteras den 14 juni på IVA. Slutseminarium med rapportlansering sker den 14-15 juni (lunch-lunch) på IVA. Där kommer även ”paper submission” erbjudas universitet i aktuella länder.

Arbete med ny strategi för entreprenörskap i grund- och gymnasieskola 

En rapport är under produktion för att dels belysa brister i dagens svenska strategi och rekommendationer från EU, dels presentera våra rekommendationer och riktlinjer för en ny strategi samt dess implementering.

Två hearings genomfördes i mars för kompletteringar av framarbetade rekommendationer i en ny strategi och för att förankra vårt fortsatta arbete. Deltagare var lärare som arbetar med entreprenörskapsutbildning, skolledare och huvudmän. Första hearingen genomfördes den 10 mars  https://www.iva.se/event/dialogmote-1/

Rapporten presenteras och överlämnas till regeringen den 31 maj i samband med seminarium på IVA. Därefter påbörjar Entreprenörskapsakademien sitt arbete med implementering av beslutade rekommendationer i rapporten.

Det var allt för den här gången. Hör som vanligt av dig om du har frågor eller synpunkter.

Mvh, Katarina

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50