Månadsbrev november 2019

De senaste uppdateringarna kring IVAs fundraisingarbete från Katarina Mellström, Senior Director på IVA.
HS givare diplomutdelning 2019.jpg

Hejsan,

Minns ni filmerna ”Klartänkt” som IVA, med bidrag från en av våra ledamöter Andras Gedeon, producerade 2018?

Det är fyra filmer om kritiskt och vetenskapligt tänkande, riktade till elever i grundskolan.

Nu har det ju gått en tid och filmerna är översatta och spridda också utanför Sverige vilket är väldigt roligt. Här i Sverige är UR-play den främsta distributören. Från IVAs hemsida kan filmerna laddas ner samt från filmernas nya hemsida.

Lärarhandledningen finns på vår och UR:s hemsida samt på Nobelmuséets hemsida.

IVAs ungdomssatsning Junior Academy behöver fler mentorer! Vill du använda din erfarenhet för att stimulera unga talanger att lösa världens utmaningar? Vill du bygga ett nätverk med framtidens ingenjörer, företagsledare och internationella experter? Eller känner du någon som vill? Ansök om att bli mentor eller expert inom Junior Academy

Ungdomarna i Junior Academy, 51 svenska av 989 internationella deltagare, arbetar just nu hårt på utmaningarna Space och Intelligent Homes and Health. Den senare, designad av oss på IVA tillsammans med AstraZeneca och Chalmers, lockar ungdomar att bygga teknologiska lösningar för preventiv hälsovård. Några fokuserar på Alzheimers-boende, andra designar lösningar för att minska plötslig spädbarnsdöd. Ytterligare andra synkar diet-appar med kylskåpsinnehåll. Utmaningen tar alla sorters riktningar och vi ser fram emot deras färdiga lösningar i december. Se mer här.

Den 17 november höll IVA ett mycket uppskattat kunskapsseminarium riktat till alla av Stiftelsen Lärargalan nominerade lärare. Vid seminariet talade bland andra Anna Danielsson, professor vid Uppsala Universitet, om Naturvetenskap, normer och identitet. Torkel Klingberg, läkare och professor i kognitiv neurovetenskap vid KI, pratade om matematik och hjärnan och Thomas Nygren, lektor i didaktik vid Uppsala Universitet, berättade om Vetenskap som vaccin mot falska nyheter. Det blev många diskussioner och frågor mellan talare och åhörare och flera lärare såg detta som en mycket viktig personlig fortbildning vilket var roligt.

Vera roadshow har nu besökt totalt 13 tekniska universitet och högskolor runt om i Sverige. Det har varit en makalös resa och alla lärosäten verkar otroligt nöjda med sina respektive event. Vi har deltagit med ett ”standardpaket” från IVA och det har inkluderat en kort introduktion där jag berättat om IVA, varför vi gör den här turnén och vilka våra samarbetsparter är. Sedan har Martin Wikström, temachef för Kunskap, berättat om den faktarapport ”Teknisk obalans?” som vi tagit fram tillsammans med Sveriges Ingenjörer och Teknikföretagen. Finns här för den som vill läsa.

Krister Nilsson från IVAs Tekniksprånget har berättat om Tekniksprånget och vilka effekter det praktikprogrammet har. I övrigt har lärosätena gjort olika agendor, riktade till olika målgrupper, med stark lokal anknytning. Det är jättekul att så många företag har valt att delta som inspiratörer, utställare och/eller i paneldebatter. Vi utvärderar just nu detta eftersom önskemålet från många är att vi ska göra en liknande road-show också nästa år. Ni som har deltagit får gärna återkomma till mig med er feedback.

Entreprenörskapsakademins profil, kommunikationsplan, webb m.m. är på plats vid årsskiftet. Lansering sker initialt för ledamöter på IVA den 20 februari. Under våren och sommaren sker lansering av Entreprenörskapsakademin officiellt för samtliga definierade målgrupper.

Inom verksamhetsområdet ”Entreprenörskonsten” kraftsamlar vi för att etablera ”den röda-tråden” av entreprenörsutbildningar genom hela utbildningssystemet (se nedan). I samarbete med Uppsala Universitet produceras en beskrivning över viktiga framgångsfaktorer för att utveckla ett starkt intraprenörskap inom företag samt ett digitalt test för att belysa ett specifikt företags styrkor och svagheter kring intraprenörskap. Kunskapen och det digitala verktyget bygger på 20 års forskning samt 400 företags deltagande i Uppsala Universitets Intraprenörskompass. Det finns en stark efterfrågan i näringslivet för att öka kunskapen om intraprenörskap.

En beta-version av vårt digitala verktyg för att utveckla sitt personliga entreprenörskap färdigställs i inledningen av 2020, kallad ”Toolbox”. Verktyget (Toolboxens) innehåll baseras på enkäter till ca. 400 entreprenörer samt 6 runda-bord samtal med entreprenörer. En test av Beta-versionen görs under kvartal 1, 2020.

I entreprenörskapsakademiens arbete med entreprenörskap i utbildningssystemet har vi genomfört ytterligare en workshop för hur vi ska nå vår mission ”Entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningsystemet och stärker både den enskilde individen och samhälls- och näringsutvecklingen.” Den här gången samlade vi aktörer som arbetar med entreprenörskap i grund- och gymnasieskolan. Workshopen arrangerades tillsammans med Skolverket och vi fortsätter samarbeta även i nästa steg då vi kommer att ta resultatet vidare till bland annat regionerna, myndigheter, arbetsmarknadens parter och departement.  I slutet av november besökte vi Entreprenörsfonden i Danmark för att ta reda på hur man har kraftsamlat kring entreprenörskapsutbildningen där. Entreprenörsfonden är en fristående part som samordnar entreprenörskap på uppdrag av Danska regeringen och där fyra olika departement möts i uppdraget.

Månaden avslutades med att 26 högstadieelever från Hudiksvall kom till IVA för att ta emot sin vinst i E-kampen/entreprenör för en dag. De stannade i två dagar och fick förutom att ta emot pris även besöka företag och Riksdagen. Mer info här.

Nu ska år 2019 och alla våra aktiviteter inom Kunskap och Entreprenörskapstemat konkluderas och planer för 2020 och framåt presenteras. Det återkommer jag till i årets sista månadsbrev i slutet av december.

Till dess önskar jag er alla allt gott.

Mvh, Katarina

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50