Månadsbrev november 2020

Hejsan,

Året börjar lida mot sitt slut och i söndags var det redan första advent! Hoppas att ni har det bra och håller er friska.

Här kommer månadens uppdatering om vad som sker inom IVAs långsiktiga teman Kunskap och Entreprenörskap. Håll till godo.

Styrgruppen för IVAs långsiktiga satsning på kunskap har nu enats om ett namn för projektet: Skola i tidenett projekt för att bidra till en stark och likvärdig skola som främjar demokrati, framtidstro och kunskap i en föränderlig värld”. Styrgruppen är mycket engagerad och har på två möten lyckats spika en agenda och projektplan. Nu pågår arbetet med att formulera konkreta delprojekt. Dessa kommer vara både policyinriktade och av mer praktisk karaktär. Planeringsarbetet går mycket bra och vi återkommer med mer information.

IVAs praktikprogram Tekniksprånget har startat pilotprojektet Tekniksprånget Challenge. Det är en innovationstävling som låter praktikanterna samarbeta över arbetsgivargränserna för att lösa en ingenjörsutmaning och använder ett angreppssätt som liknar universitetsstudier. ​Årets utmaning gäller en av vår tids stora samhällsutmaningar: hållbara transporter. Det vinnande bidraget koras i december.

I våra plattformar för entreprenörskap i hela utbildningsystemet har vi arrangerat två digitala workshops med fokus på hur vi kan stärka entreprenörskap och skapa ett positivt klimat. Tillsammans med Skolverket samlade vi aktörer, organisationer och kommuner för att ta arbetet vidare på grund- och gymnasieskola, och vi ser att det finns ett fortsatt behov att samla gruppen och driva frågan. Detsamma gäller för entreprenörskap på universitet och högskolor. Här delades workshopen upp i två delar med två olika syften. Den första dagen handlade om att tillgodose behovet av en mötesplats där man kan träffas och dela sina erfarenheter, metoder och verktyg och arrangerades tillsammans med Esbri (Institutet för entreprenörskaps- och småföretagarforskning). Dag två hade fokus på åtgärder som behöver ske för att stärka entreprenörskapsutbildning på högre nivå. Arbetet ska nu tas vidare i arbetsgrupper. Responsen har varit väldigt positiv och enligt de önskemål som kommit in från grupperna kommer vi att fortsätta arrangera mötesplatser där vi tillsammans kan arbeta med frågorna och skapa handling. 2021 hoppas vi kunna mötas fysiskt igen.

E-kampen har utsett fem regionala pristagare och kommer i början av december dela ut pris till den nationella vinnaren. Vinnaren i Region nord blev Locker Rocker som har skapat en flyttbar hylla att sätta in i skolskåpen för att skapa ordning. Den sätts fast med magneter och är ett ekonomiskt alternativ till att byta ut gamla opraktiska skolskåp. Eleverna samarbetar med lokala företag för att fortsätta producera sin hylla. Ni kan läsa mer om de regionala vinnarna här. Utbildningskonceptet har fått mycket positiv feedback och vi arbetar mot att fler elever kommer att få ta del av det 2021, här är ett citat från en av de deltagande lärarna: ”Tack för en helt fantastisk utbildning med ovärderlig kunskap som ni hjälper oss att förmedla till eleverna. Vi har alla, både jag som lärare och eleverna i min klass, fått med oss mycket matnyttigt som vi nu kan applicera på andra områden.  Vi hänvisar ofta till E-kampen, när det dyker upp metoder vi kan plocka därifrån till det vi håller på med.  Som matte-, NO- och tekniklärare ser jag många fördelar med sättet att arbeta som jag tar med mig in i min undervisning.” 

Med de härliga avslutande orden ber jag att få avrunda månadens sammanställning. Jag önskar er en härlig december.

Mvh, Katarina

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50