Månadsbrev oktober 2019

De senaste uppdateringarna kring IVAs fundraisingarbete från Katarina Mellström, Senior Director på IVA.
HS givare diplomutdelning 2019.jpg

IVAs 100 års jubileum har ju pågått under hela året och årets Högtidssammankomst, dit Ni alla var inbjudna, fick stor publicitet. T ex i Dagens Industri.

Det är min förhoppning att ni som hade möjlighet att delta hade en trevlig dag! Ovan hittar ni en bild från när IVA tackade alla närvarande givare. 

IVAs första barometer över FoU-investeringsklimatet varnar för kompetensbrist inom viktiga områden.

Den 24 september presenterade IVA sin första årliga barometern över FoU-klimatet för företag. I barometern har 100 företag tillfrågats om vad som är viktigt för lokalisering av FoU-anläggningar och hur de ser på motsvarande förhållanden i Sverige. Dessutom har sju djupintervjuer gjorts med FoU-chefer/CTOs vid FoU-intensiva företag. Barometern visar bland annat på avsevärda svårigheter att rekrytera rätt kompetens, såväl från Sverige som internationellt, inte minst inom AI-området. 

Barometern planeras bli årlig och finansieras av Vinnova, SSF, Rise, Svenskt näringsliv, Teknikföretagen, Naturvetarna, Skogsindustrierna och Sveriges ingenjörer. Den ska både synliggöra detta viktiga område och utgöra ett viktigt redskap för policyutveckling. Mer information om projektet finns här.

Projektets ordförande är Pontus de Laval. Projektledare är Martin Wikström.

IVAs tema Kunskap har genomfört sitt första internationella seminarium inom ramen för temat, i Washington! Här kan ni läsa en fin sammanfattning gjord av svenska ambassaden där. Eventet blev väldigt lyckat och nu ska vi diskutera hur vi tar detta vidare till nästa steg och utvecklar de relationer med amerikanska ledamöter, företag, organisationer och lärosäten vi etablerat. Spännande!

Just nu är höstens utmaningar i full gång i Junior Academy. Deltagande ungdomar får välja om de vill arbeta med utmaningen ”Space – sustaining life on the moon” eller ”Intelligent Homes & Health”. I den förstnämnda ska ungdomarna utforska vad som krävs för att inte bara överleva utan även leva på främmande planeter, med månen som modell. I den andra ska ungdomarna föreslå sätt att integrera hälsosensorer i hemmet för att ge individualiserad feedback till de boende. De ska fokusera på grupper som allra mest behöver livsstilsråd, som stillasittande ungdomar, hårt arbetande arbetsklass eller ensamma åldringar, med ett tungt fokus på integritet, datahantering, och respekt för individen. Denna hälsobaserade utmaning kommer från våra svenska sponsorer Chalmers och AstraZeneca.

Hela 88 internationella lag har bildats inom Junior Academy för att lösa denna utmaning. Med 4-6 ungdomar per lag blir det ca 300-500 elever runtom jorden som just nu arbetar för integritetssäkra sätt att implementera digital preventiv vård. Med spänning och glädje följer vi ungdomarnas arbete.

Den extra antagningen är öppen fram till den 1 december 2019. Känner du ungdomar som kan vara intresserade av att delta så hör av dig till maja.neiman@iva.se

I anslutning till UNESCOs världslärardag ordnade IVA en workshop den 4 oktober. Temat var lärarsituationen i Sverige som är minst sagt alarmerande. Enligt prognoser kommer det saknas upp till 80 000 behöriga lärare fram till år 2031. Förutom själva lärarbristen diskuterades även läraryrkets attraktivitet och lärares livslånga lärande. Deltog gjorde ca 90 sakkunniga; lärare, skolledare, skolhuvudmän, politiker, forskare, representanter från skolmyndigheter och relevanta organisationer, samt delar i Temarådet för Utbildning och forskning.

Inledde dagen gjorde utbildningsminister Anna Ekström med en engagerande föreläsning som satte tonen för dagen. Bland annat beskrev Ekström läraryrket som det mest påpassade yrket kring vilka alla har synpunkter. En möjlig förklaring är att det är samhällets viktigaste yrke. ”Lärarna har ständigt fått vänja sig vida att vara föremål för andras stora intresse.” Ekström betonade vidare att lärares kompetensutveckling behöver säkras. Det handlar inte om enstaka inspirationsföreläsningar, utan att hitta en systematik och kontinuitet. Dagen varvades sedan med intensiva gruppdiskussioner och inspirationsföreläsningar av lärarna Karin Berg, Eva Gaugirard, forskarna Maria Jarl, Elisabet Nihlfors Pernilla Nilsson och Björn Åstrand, skolledaren Marika Andersson, Skolinspektionens biträdande Generaldirektör Tommy Lagergren, Friskolornas riksförbunds vd Ulla Hamilton, Bodil Båvner från SKL, Mats Djurberg, generalsekreterare svenska Unescorådet och Fredrik Svensson, senior utredare på UHR. Deltagarna välkomnade att IVA engagerar sig i skolfrågorna och uttryckte förhoppningar om att vi kan bidra till bl.a. att minska avståndet mellan näringsliv och skola, samt bidra till att skapa mötesplatser på det sätt som vi gjorde denna dag. 

Fem regionala vinnare har nu utsetts i Entreprenörskampen (E-kampen), som under hösten engagerat 200 skolklasser på högstadieskolor över hela landet. Gemensamt för alla vinnande affärsidéer är ett stort fokus på hållbarhet, där tävlingsjuryn har imponerats av elevernas förmåga att koppla kreativa idéer och varumärkestänkande till högaktuella samhällsutmaningar.En miljövänlig lösning på ett vardagsproblem i stallet, en produkt som minskar matsvinnet, entreprenörskap där kärnverksamheten (gräsklippning) kompletterades av andra tjänster (pant och krattning), accessoarer gjorda av återvunnen denim och cykeldelar och egentillverkade produkter i trä för att minska plastanvändningen. Alla affärsidéer som regionvinnarna både har tänkt ut och praktiskt prövat genom att vara entreprenörer för en dag och delta i E-kampen, har hållbarhet i fokus. De kommer från Lund i söder till Kiruna i norr. Vilka de är kan ni läsa här och på facebook E-kampen finns korta reportage och bilder. 

Förutom äran vinner eleverna i respektive region 10 000 kronor till klasskassan, och har chansen att som slutlig vinnare få komma till Stockholm för studiebesök och prisutdelning på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademin – och ytterligare 20 000 kronor i prispengar. Den nationella vinnaren av E-kampen avslöjas i början av november, och prisutdelningen sker i Stockholm den 29 november.  

Utbildningsystemet har en viktig roll i att utveckla entreprenörskonsten hos de som i framtiden ska driva samhällets utveckling och lösa dess utmaningar. Därmed ställs krav på hög kvalité på utbildningarna och dess genomförande. Entreprenörskapsakademien arbetar för att få en röd tråd av entreprenörskap genom hela utbildningsystemet där E-kampen är ett viktigt projekt. Ett annat började den 26 september då vi samlade entreprenörskapsutbildare från Sveriges högskolor och universitet på IVA, för att se över hur vi bäst utbildar och utbildas i entreprenörskap samt hur universitet kan stärka sin roll för att utbilda morgondagens entreprenörer.

Syftet med workshopen var att arbeta fram en strategi för hur Sverige kan stärkas inom området samt att etablera en nationella plattform för e-utbildning på svenska lärosäten, i syfte att utveckla svensk best practice, öka kvaliteten och synliggöra vikten av e-utbildning. En mycket givande dag resulterade i ett nationellt strategiskt dokument som sätter det fortsatta arbetet på kort och lång sikt. Workshopen efterföljdes av besök på GCEC- en global konferens som samlar människor som arbetar med entreprenörskap i akademisk miljö från hela världen. På så sätt fick vi med erfarenheter från universitet som MIT och Berkeley till vårt strategiska dokument och arbete.

Som vanligt, hör av dig om du har frågor eller synpunkter på ovanstående. Ha det bra i höstmörkret så hörs vi igen i december! 

Mvh, Katarina 

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50