Månadsbrev oktober 2020

Hejsan,

Så har IVA för första gången genomfört Högtidssammankomsten digitalt. För er som inte hade möjlighet att se detta live går det bra att titta i efterhand. Länk kommer här: https://www.iva.se/hs2020

IVAs Preses, Carl-Henric Svanberg, framförde i sitt inledningsanförande ett stort tack till alla er som så välvilligt bidragit till IVAs Jubileumsfond. För er som vi ännu inte haft möjlighet att tacka personligen hoppas vi kunna får göra det vid nästa års sammankomst, som vi hoppas blir som vanligt och under mer festliga former.

Denna månad tänkte jag fokusera på vad som händer inom tema Entreprenörskap men vi börjar med två korta uppdateringar från tema Kunskap:

Från Junior Academy kan vi rapportera att höstens utmaningar är i full gång. I höst får deltagarna välja om de vill arbeta med Green Textiles eller Telemedicine. Vi söker fler mentorer som kan handleda ungdomarna under vårens kommande utmaningar. Vill du bidra till att främja nyfikenhet och upptäckarglädje hos ungdomar? Mer information om mentorskapet i Junior Academy finner du på www.iva.se/junioracademy

Framtidens kunskapssamhälle planerar för kickoff och rapportsläpp tidigt under 2021, om ungas attityder till kunskap och bildning. Vi återkommer såklart med mer information om detta senare.

Så, till Entreprenörskap och vad som händer inom det temat:

IVAs Entreprenörskapsakademi har nu tagit beslut om en organisationsstruktur för den regionala och nationella verksamheten, samt för hur forskarexpertis ska nyttjas i arbetet. Utveckling och etablering av noder i Sverige för dialog/partnerskap är på gång framförallt i Småland, Norrbotten och Västerbotten.

Den 20 oktober genomfördes en första workshop i Norrbotten. Lokala företagsledare, entreprenörer, Luleå tekniska universitet, regiondirektören och andra utvalda organisationer i stödsystemet deltog och landshövdingen bjöd in till residenset. Ett uppföljningsmöte planeras till 4 november med fokus på entreprenörsutbildning och intraprenörskap.

Den 17 november genomförs ett första planeringsmöte för att etablera noden i Småland med landshövdingen i Kronoberg, och deltagare från Linnéuniversitetet och näringslivet .

Styrgruppen för Entreprenörskapsakademien har beslutat om en kartläggning av det svenska stödsystemet med fokus på entreprenörskapsutbildare och aktörer/organisationer som hjälper entreprenörer och startups. En enkät är utskickad till samtliga näringslivsansvariga i Sveriges regioner samt till samverkansansvariga på universitet. En sammanställning av kartläggningen ska presenteras i januari 2021.

Styrgruppen har också beslutat att en beskrivning av det svenska entreprenörskapet – idag och i framtiden – ska tas fram. Bakgrunden till detta är övertygelsenatt framgångsrika företag och en positiv samhällsutveckling utgår från idérika individer (entreprenörer). I dagens samhällsdebatt är entreprenörens roll dock inte självklar.  IVAs Entreprenörskapsakademi vill bidra till den attitydförändring som krävs för att skapa ett samhällsklimat som stimulerar och stärker entreprenörskapet i Sverige. Arbetet syftar dels till att öka förståelsen för entreprenörens betydelse för ekonomisk tillväxt och välstånd, dels till att förbättra förutsättningarna för entreprenörskap (kultur och klimat) och entreprenörskonstens utveckling. Utifrån existerande forskning belyses vad som har karaktäriserat entreprenörskonsten, -kulturen och -klimatet för 100 år sedan och under 2000-talet. En skrift som presenterar Sveriges entreprenöriella utveckling, vad som karakteriserar denna samt entreprenörers betydelse kommer att sammanställas. En grupp bestående av forskare och entreprenörer skapas för att framtidsspana och undersöka vad som kommer att karakterisera entreprenörskapet i framtiden.

Även intraprenörskap är i fokus för IVAs Entreprenörskapsakademi. Ett självskattningsverktyg för företag och organisationer lanseras nu under november månad. Ett flertal seminarium genomförs löpande och ett samarbete har utvecklats med iHUB (de främsta innovations- och entreprenörshubbarna i Sverige) för att skala upp arbetet med intraprenörskap. Samarbetet med Uppsala universitet och professor Ivo Zander om utveckling av projektet Intraprenörskapskompassen fortlöper också. http://www.ikompassen.se

Inom Prins Daniels Fellowship har vi fortsatt våra aktiviteter genom att kombinera digitala och fysiska möten (givetvis med färre personer, avstånd med mera) i ”hybridlösningar”. Vår förhoppning är att en del av dessa lösningar ska möjliggöra verksamhetsförbättringar också när vi går in i ett ”nytt normalläge” efter Corona.

Några exempel på aktiviteter vi genomfört med länkar till mer information:

27 maj: webbsändning om entreprenörskap som sommarjobb

https://prinsdanielsfellowship.se/inspiration/entreprenorskap-2020-en-webbsandning-for-ungdomar-den-27-maj/

14 september: Prins Daniels Digitala Entreprenörsdag

https://prinsdanielsfellowship.se/inspiration/prins-daniels-digitala-entreprenorsdag-14-september/

18 september: Webbsändning på tema ”Kick-starta ditt UF-företag”

https://prinsdanielsfellowship.se/inspiration/kick-starta-uf-foretaget/

Utöver detta har vi genomfört regelbundna digitala adeptträffar med Mentorprogrammet där en inspiratör inom fellowshipet har berättat sin entreprenörshistoria och samtalat med adepterna om deras utmaningar.

För att få in entreprenörskap i utbildningssystemet driver vi som tidigare nämnts projektet E-kampen. Under augusti-oktober har högstadieelever fått prova på att vara ”entreprenör för en dag”. Det har varit full aktivitet runt om i landet och här kan ni läsa mer om några av dem som deltagit i E-kampen.  Intresset för utbildningskonceptet är stort, antalet anmälda klasser ökade i år med 42 procent och det är nu 282 klasser över hela Sverige som deltar.  Just nu koras de fem regionala vinnarna och i november utses den nationella vinnaren av en jury bestående av bland annat MEDS’ grundare Björn Thorngren samt MatHems grundare Karolin Kull.

Vi fortsätter arbetet mot vår mission ”Entreprenörskap löper som en röd tråd genom hela utbildningsystemet och stärker både den enskilde individen och samhälls- och näringsutvecklingen.” och kommer under november att arrangera tre workshops där vi arbetar vidare med frågan.  Tillsammans med olika målgrupper kommer vi ta fram konkreta utmaningar och lösningar för att nå missionen. Dokumenten som kommer fram från dessa workshops ligger sedan till grund för ett policyarbete med syfte att utveckla förslag på och få politiskt beslut om en ny strategi för entreprenörskapsutbildning i Sverige.  

Som ni ser händer det mycket och som vanligt, vill ni veta mer om någon specifik aktivitet är det bara att ni hör av er till mig.

Må väl och ta hand om er så hörs vi nästa månad.

Mvh, Katarina

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50