Månadsbrev september 2019

De senaste uppdateringarna kring IVAs fundraisingarbete från Katarina Mellström, Senior Director på IVA.
201901-iva-100ar-1200x675px-b.jpg

Hejsan,

Jag vill börja med att berätta om en ny, viktig och aktuell rapport som IVA nyligen släppt. IVA-rapporten Så klarar det svenska samhället klimatmålenär den tredje av totalt fem delrapporter som publiceras under året inom ramen för IVAs projekt Vägval för klimatet. IVA vill bidra med ett helhetsperspektiv för att det ska bli lättare för beslutsfattare att väga alternativ mot varandra. Syftet med IVAs projekt Vägval för klimatet är att ta fram förslag på åtgärder för att Sverige ska uppnå klimatmålen samtidigt som det stärker svensk konkurrenskraft. Arbetet drivs genom fem delprojekt inom olika områden och kommer att sammanfattas i en syntesrapport. Delrapporterna belyser hur klimatmålen nås inom:  

• Industri
• Transport
• Samhälle
• Energi
• Jordbruk

Vera roadshow, med syfte att få fler tjejer att välja tekniska utbildningar,  besöker den här månaden:

Umeå (9 oktober)     
Skövde (22 oktober) 
Jönköping (24 oktober)     
Lund (29 oktober)   

Har ni möjlighet att delta så gör det! Sprid också gärna till andra ni tror vill komma. 

Nominera forskning för hållbar konkurrenskraft tilll IVAs 100-lista senast den 28 oktober!
IVAs 100-lista sätter ljuset på aktuell forskning, och underlättar för forskare och företag att hitta varandra och tillsammans skapa innovation och nya affärsmöjligheter. Till IVAs 100-lista 2020 efterlyses forskning med bäring på hållbarhet, inom tekniska och ekonomiska vetenskaper, som kan leda till framtida tekniska eller ekonomiska genombrott för företag eller samhälle i form av kunskap, processer, produkter och affärsutveckling. Genom din nominering hjälper du forskare att bli mer kända så att deras forskning kan komma till större nytta för fler! Allt du behöver göra är att uppge namn och kontaktuppgifter till den du nominerar tillsammans med en kort motivering. Läs mer och nominera här.  

Anmäl ditt intresse för R2B Summit 2020
IVAs 100-lista presenteras på R2B Summit på IVA i Stockholm den 18 mars 2020. Ansvariga för forskning och utveckling på ett företag eller en organisation är redan nu välkommen att anmäla intresse för att delta i R2B Summit den 18 mars 2020 - en unik mötesplats för forskare och företag. Anmäl intresse här

Junior Academy
Det är med stor glädje som jag vill meddela att Sverige fick hela 51 ungdomar antagna till Junior Academy i år! Dessa 51 unga kommer från 43 olika skolor i 22 olika orter i Sverige. Från Boden i norr till Malmö i söder. 

Vi fick något färre sökande än de 200 vi hoppades på (157 registrerade på hemsidan, 93 kompletta ansökningar) men kvaliteten på de sökande och deras ansökningar var långt högre än vi kunnat hoppas! Även internationellt var mönstret detsamma. Tydligen var ansökan ännu mer omfattande i år jämfört med tidigare år. Så det blev generellt färre sökande än 2018, men ansökningarna höll en högre nivå. Av 4200 sökande globalt blev hela 989 personer antagna. Dessa kommer från 64 olika länder. Just nu håller de 51 svenskarna på att bekanta sig med varandra och sina internationella kompisar på plattformen Launchpad. De har påbörjat träningsperioden, bootcampen, där de får läsa på och öva på allt de behöver. Den 17 oktober släpps höstens två utmaningar som ungdomarna ska få lösa

Det är nu beslutat att vi kommer ha en extra antagningsperiod under höstterminen, från 25 oktober till 1 december 2019. Denna period startar fredagen som inleder höstlovet och ansökningsportalen stängs den första advent. De flesta antagna ungdomar är mycket stolta och ställer gärna upp som förebilder, och vi förbereder för dem att synas både i sina skolor och i lokal media. Sprid gärna denna information till ungdomar i er omgivning! Har ni frågor kontaktar ni: maja.neiman@iva.se

Inom Kunskapstemat planeras det för fullt för det stora seminarium IVA håller i Washington D.C den 14-15 oktober tillsammans med Svenska ambassaden och IVAs motsvarighet i USA, National Academy of Engineering. Jag har skickat inbjudningar till er som ni gärna får vbf till ev kollegor som kanske befinner sig i Washington eller har vägarna förbi. 

Sist men inte minst hoppas jag att få träffa flera av er på IVAs Högtidssammankomst den 25 oktober. Jag kommer att återkomma till alla er som ska vara med på scenen och ta emot IVAs hedersbetygelse för ert stöd till IVAs jubileumsfond.

Må väl!  Katarina 

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50