Månadsbrev juni 2021

Hejsan,

Planeringen inför IVAs Högtidssammankomst den 29 oktober 2021 är nu i full gång. Alla ni som ännu inte blivit avtackade ordentligt har fått en förfrågan om deltagande av mig till årets sammankomst.

Detta blir det sista året vi uppmärksammar alla givare och de allra flesta kommer därefter att ha blivit ordentligt avtackade. Några har avböjt vilket vi förstås respekterar. Inbjudningarna kommer att skickas ut efter sommaren eftersom vi fortfarande inte är helt säkra på att det går att genomföra Högtidssammankomsten fysiskt.

Framtidens kunskapssamhälle har startat sin första arbetsgrupp. Gruppen leds av Karolina Lisslö från Mattecentrum och Carl Johan Sundberg från Karolinska Institutet med målet att ta fram konkreta förslag på hur olika aktörer kan agera och samverka för att uppmuntra lustfyllt lärande hos barn och unga. I samverkan med arbetsgruppen driver vi ett nätverk för kunskapsfrämjande aktörer och en breddad ungdomspanel för att säkerställa att vi har målgruppen med oss.

 

Junior Academy

Under våren har medlemmar av Junior Academy arbetat med en ny utmaning: att utveckla en effektiv och rättvis hantering och distribution av vaccin mot covid-19 (och framtida pandemier) till världens befolkning. Bidragen som har granskats av en namnkunnig IVA-jury https://www.iva.se/publicerat/utmaning-vaccin-i-junior-academy/ har nu utsett vinnarlaget Karikó.  Ungdomarna, som kommer från USA, Argentina och Storbritannien, har haft en utbytesstudent från Chalmers i Sverige, som mentor. Karikó, vars namn hedrar en ungersk biokemist, har utformat ett förslag för att förbättra och påskynda vaccindistributionen över Indonesien, världens största önation.

Vi vill påminna om att tipsa en ungdom att söka till vetenskapsprogrammet Junior Academy. Junior Academy är ett internationellt program för unga 13-17 år som brinner för teknik och naturvetenskap. Det är inspirerande, utmanande och framför allt kul. Sökportalen stänger senast den 31 juli! Sprid gärna vidare tack: https://www.iva.se/publicerat/iva-uppmuntrar-unga-att-soka-till-vetenskapsprogrammet-junior-academy/

 

Arbetsgrupp för entreprenörskap i skolan

Vi bildar nu en arbetsgrupp som ska ta vidare arbetet med att ta fram en ny, förbättrad strategi för entreprenörskap i grundskolan och på gymnasiet. Ordförande för gruppen blir entreprenören Frederik Arnander som är grundare av bl.a. Standout Capital och Transfer. I augusti samlas arbetsgruppen för att utvärdera strategin från 2009 och starta igång arbetet som kommer att löpa under hela hösten. Kopplat till arbetet med att ta fram en strategi är också att se över implementeringen av en sådan, vilket kan handla  om allt från organisering till  utbildning, verktyg och stöd.

 

E-kampen/entreprenör för en dag

I pandemin har det varit en utmaning för eleverna att genomföra sin prao. Här har många aktörer som arbetar med entreprenörskap ställt om delar av sin verksamhet för att på ett exemplariskt sätt kunna erbjuda digitala varianter av Prao. Vi har öppnat upp E-kampen för prao (med vissa justeringar) vilket har fått en bra start med 67 klasser och 1427 elever på högstadiet. E-kampen har kommit in i skolverksamheten på ett bra sätt och öppnas nu upp för (på begäran av skolorna) deltagande under hela året.  Vi har fått klart med finansiering från skolverket som går in  med 700 000 SEK och Hakon Swenson 400 000 SEK, fler ansökningar väntar på svar. En viktig del av vårt arbete är att stärka samarbetet mellan de olika aktörerna, E-kampen har sedan tidigare samarbetet med Ung Drive och startar i år igång ett pilotprojekt tillsammans med UF Örebro. Utbildningskonceptet E-kampen har tagits fram tillsammans med organisationen StartCentrum som har haft en viktig roll både i uppstarten, i det operativa utförandet samt för utvecklingen av konceptet. Organisationen har med sin långa erfarenhet av entreprenörskap i olika former bidragit till E-kampens framgång. SEA:s roll var att starta upp verksamheten och under 3 års tid etablera konceptet, det innebär att vi under 2021 övergår till att vara en samarbetspartners till E-kampen och StartCentrum tar över ägandet av konceptet. SEA kommer att fortsätta engagera sig i E-kampen och dess utveckling bl.a. genom att ingå i dess advisory board och hantera delar som nationella juryn och prisutdelning.

Nu står sommar och ledighet för dörren. Jag vill ta tillfället i akt och önska er alla en riktigt skön ledighet och trots att vi fortfarande behöver vara försiktiga om varandra, hålla avstånd och anpassa oss till rådande restriktioner så är det min förhoppning att ni får njuta av vårt vackra land i sommarskrud. Mina uppdateringsmail tar ledigt under juli månad eftersom aktiviteten är väldigt begränsad då. I augusti är vi dock igång igen och då kommer nästa uppdatering från mig.

Allt väl önskar jag er!

Katarina

Kontaktinformation

Katarina Mellström
Verksamhetsansvarig
Telefon 070-309 22 50