Månadsbrev januari 2021

Hejsan,

Tack till er som spontant hör av er och kommenterar på mina månadsbrev. Det är alltid roligt med dialog och några av er har jag och även några av mina kollegor också kunnat träffa för att göra mer heltäckande presentationer vilket vi gärna gör. Det är bara att ni hör av er till mig om ni önskar ytterligare information eller en presentation.

Den mesta aktiviteten under januari har varit möten med styrgrupper och fastställande av projektplaner, budgetar mm men lite verksamhetsinformation återfinns här:

Framtidens kunskapssamhälle gör sig redo för ett första rapportsläpp och officiell kick-off för projektet. Den 16 mars släpper vi rapporten Generation Ekvation om ungas attityder till skola, skolämnen och lärande. Den är en kunskapsöversikt med syfte att bjuda in aktörer till saklig diskussion med en gemensam faktabas. Under våren planeras en serie workshops med inbjudna experter som kan knåda rapportens fakta till åtgärdsförslag.

Junior Academy förbereder en ansökan om förlängning. Under hösten arbetade över 1000 unga från 85 olika länder på utmaningar om klimatomställning av textilbranschen (från IVA) och säker vård över nätet (Telemedicine, från NYAS). Just nu granskas lösningarna av branschexperter och vinnare utses i början av februari. 51 internationellt blandade lag skickade in lösningar i textilutmaningen och hela 90 lag löste utmaningen Telemedicine. Våren 2021 lanserar IVA tillsammans med AstraZeneca en utmaning om global distribution av vaccin. I övrigt planeras för rekrytering av fler unga deltagare våren 2021.

Intraprenörskap, eller förnyelsekraften i etablerade företag, är en avgörande faktor för fortsatt tillväxt och konkurrenskraft och inom vår Entreprenöskapssatsning finns fokus också på detta.

Länsstyrelsen i Norrbotten tillsammans med Svenska Entreprenörskapsakademien anordnar en digital workshop den 9 februari 2021 och nu när allt ändå sker digitalt är det kanske ett utmärkt tillfälle att att ta pulsen på ditt eget intraprenörskap, tillsammans med några av Sveriges främsta forskare på området. Länk till inbjudan finner du här: https://www.iva.se/event/stark-fornyelsekraften-i-ert-foretag/

Som ni vet är satsningen på ungdomar viktigt för IVA. Flera av de aktiviteter som stöds av IVAs jubileumsfond har fokus på yngre personer. På IVA finns Hans Werthén Fonden som varje år delar ut ett 15-tal stipendier för ett års vetenskapligt arbete på postdoc- eller doktorandnivå, MBA- eller LL.M-studier i en kvalificerad internationell miljö. Nu är det dags att söka stipendium ur Hans Werthén Fonden. Till och med den 2 mars 2021 är ansökningsportalen öppen. Syftet med stipendierna är att ge unga talanger möjlighet till ett års fördjupning inom naturvetenskap, teknik, ledarskap, ekonomi och juridik utomlands. Kanske känner ni någon lämplig person som ni vill tipsa att söka?

Mer information finns här: https://www.iva.se/publicerat/dags-att-soka-stipendier-ur-hans-werthen-fonden3/

Det var allt för den här gången. Ta hand om er. Håll i och håll ut och glöm inte tvättar händerna 😊

Med vänlig hälsning, Katarina