#viärIVA - Danica Kragic

Danica Kragic är professor, föreståndare Centre for autonomous systems, KTH och ledamot av IVA