IVA Aktuellt

Ett magasin mitt i samhällsdebatten. Tidningen ger rejält utrymme för analys, insikt och perspektiv, vid sidan av reportage och intervjuer med personer inom näringsliv, akademi och samhälle. IVA Aktuellt följer trender och tendenser i Sverige och omvärlden. Viktiga frågor är utvecklingen inom utbildning, forskning, innovation, entreprenörskap och företagande. IVA Aktuellt kommer ut med fem nummer per år.
202010-IVA-Aktuellt-1200px-B-alt2-1.jpg

Publikation med anor från 1930

Akademien har i det längsta dragit sig för att med ett eget organ öka den redan förut så rikhaltiga tidskriftslitteraturen, men behovet har gjort sig så kraftigt gällande, att betänkligheterna måste ge vika. Akademien tänker sig emellertid att genom korthet och pregnans söka förebygga slöseri med trycksvärta.”

Så skrev Ingenjörsvetenskapsakademiens grundare, Axel F. Enström, 1930 i det allra första numret av akademiens tidning, som kort och gott, fick heta IVA.

Bakgrunden till beslutet om ”ett eget organ” var nödvändigheten att smidigt nå ut med resultaten från akademiens ökande skara av egna institut och laboratorier. Men tidningens första år blev antalet utgåvor ändå få.

Så småningom ökade såväl de redaktionella ambitionerna som takten i utgivningen.

1946 blev uppgiften för tidningen att vara ”hela forskarkretsens egen tidskrift.” IVA fick en undertitel ” Tidskrift för Teknisk-Vetenskaplig Forskning”.

Under 1950-talet växer akademiens internationella samarbeten. Det präglar tidskriften. Målet blir att skapa en nordisk tidning med inriktningen ”forskning om forskning”. Det märks konkret. 1958 försvinner helt sonika IVA ur tidningshuvudet. Det nya namnet blir ”TVF – Teknisk-Vetenskaplig-Forskning”. Detta gillas inte av alla ledamöter. Protester, irritation och livliga diskussioner följer i namnbytets spår.

Några år senare inleds dock resan tillbaka till ursprunget. Under tidningsnamnet införs tillägget ”f.d. IVA”. Och 1971 är IVA tillbaka med storstilade versaler i tidningshuvudet. Ambitionerna för tidskriften är fortsatt höga.

Så fortsätter det fram till 1974. Då ersätts den hittills fullmatade tidskriften med ett spartanskt nyhetsblad ”IVA-nytt”. Bladet är ”en kortfattad meny över det smörgåsbord vi har att erbjuda i form av avdelningsmöten…” och andra evenemang.

Men innehållet i nyhetsbladet sväller under 1970- och 1980-talen. Allt fler artiklar letar sig in i spalterna.

1995 är det åter dags för namnbyte. Nu till IVA Aktuellt. Fortfarande är publikationen ett ganska tunt nyhetsblad i första hand avsett för akademiens ledamöter.

Men man tar nya tag. 1998 får IVA Aktuellt ny form, nytt innehåll och utökad utgivning. Den här gången är målet att nå ut brett. Alla som är intresserade av akademiens kärnfrågor är målgrupp.

2013 förvandlas tidningen på nytt. IVA Aktuellt blir ett fördjupande magasin mitt i samhällsdebatten. Viktiga frågor är utvecklingen inom utbildning, forskning, innovation, entreprenörskap och företagande.

Upplagan är 7 000. Och naturligtvis går det, för den som vill, också att ta del av de många artiklarna on-line.