Karriär hos IVA

Som medarbetare hos IVA får du möjlighet att ta del av och främja högaktuella inlägg i samhällsdebatten, ett brett nationellt och internationellt nätverk samt varierande arbetsuppgifter med möjlighet till utveckling.
gör karriär hos IVA.jpg

IVA som arbetsgivare

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående arena för att påverka samhällsutvecklingen inom områden som utbildning, forskning, innovation, entreprenörskap, hållbarhet, energi, integration och ungas intresse för teknik.

Som medarbetare hos IVA får du möjlighet att ta del av och främja högaktuella inlägg i samhällsdebatten, ett brett nationellt och internationellt nätverk samt varierande arbetsuppgifter med möjlighet till utveckling.

IVA sitter i trivsamma historiska lokaler på Grev Turegatan, Stockholm som är nyrenoverade och luftiga. Vi är cirka 60 personer som sitter här.

Vad får du när du arbetar på IVA?

IVA vill vara en katalysator för omställning och som medarbetare ges du möjlighet att alltid vara i framkant inom ditt expertisområde. Våra medarbetare är vår främsta styrka och vårt fokus som arbetsgivare är att du trivs och gör framsteg. Vi vill ha ett holistiskt fokus där din utveckling, välmående och bidrag till verksamheten utgör kärnan.

Genom strukturerad dialog mellan chef och medarbetare säkerställer ni att du vet vad som förväntas av dig, att du har det du behöver för att utvecklas och att dessa åtaganden följs upp kontinuerligt.

Vi satsar på vårt ledarskap eftersom vi vet att det är kärnan till en bra arbetsmiljö, högt engagemang och trivsel på arbetsplatsen för alla våra medarbetare.  

Dessutom erbjuds du som anställd hos oss ett generöst förmånspaket bestående av bland annat kollektivavtal och tjänstepension inklusive tillhörande försäkringar, friskvårdsbidrag, privat sjukvårdsförsäkring, många lediga dagar per år samt en hög grad av flexibilitet.

Vilka jobbar på IVA?

Hos oss jobbar projektledare, koordinatorer, kommunikatörer och ekonomer med att driva spännande policy- och aktivitetsorienterade projekt och kommunikation som bidrar till Sveriges samhällsutveckling.

Här kan du möta några av våra medarbetare.

IVAs värderingar

IVA är en organisation som baserar sin verksamhet på vetenskaplighet och starka värderingar. Vi förväntar oss att IVAs anställda, ledamöter och partners ska föregå med gott exempel när det gäller att agera i enlighet våra värderingar.

IVAs värderingar är kvalitet, integritet och mod. De betyder följande för oss:

Kvalitet: IVA identifierar och driver viktiga samhällsfrågor inom sitt verksamhetsområde. IVAs ställningstaganden vilar på vetenskaplig grund och tål granskning. Kvaliteten i vårt arbete säkerställs av hög kompetens och noggrannhet. IVAs budskap går att lita på.

Integritet: IVA är fristående och oberoende från särintressen. IVA låter sig inte påverkas av påtryckningar, och IVAs röst går inte att köpa. IVA agerar ansvarsfullt och överväger risker och etiska frågeställningar, undviker jävsförhållanden samt främjar individens rättigheter och samhällets bästa i sin verksamhet.

Mod: IVA är en kritisk och konstruktiv framtidsspanare som vågar problematisera och ifrågasätta. IVA driver förändring och inspirerar till modiga framtidsval. IVA tar ställning, kommer med tydliga slutsatser och utmanar beslutsfattare att omsätta rekommendationer i handling.

Så går IVAs rekryteringsprocess till

Vi använder oss av en kompetensbaserad rekryteringsprocess som säkerställer att vi behandlar alla sökanden lika. Kompetenserna i annonsen är i fokus genom hela rekryteringsprocessen som består av urval, intervjuer samt beroende på roll ibland även en case-uppgift och tester. Innan ett erbjudande om anställning delges tar vi referenser och vissa tillsättningar samverkas även med våra fackliga parter. Alla sökanden får avslutningsvis återkoppling, antingen via mejl eller muntligen.  

Låter det intressant? Här finns våra lediga tjänster:

IVA söker ekonom

Koordinator till IVA

Facklig kontaktperson

Hampus Lindh, facklig representant

Kontaktinformation

Åsa Helmbold
HR
Telefon 08 -791 29 30