IVAs ledning

IVA leds av ett presidium som också är akademiens styrelse. Presidiet och VD utses av akademisammankomsten.

Ledningsgrupp: 

Presidium

  • Carl-Henric Svanberg, preses
  • Eva Hamilton, ordförande IVAs Näringslivsråd
  • Cecilia Hermansson, vice preses (ny)
  • Jakob Rudberg, ordförande IVAs Studentråd (adjungerad)
  • Pia Sandvik, vice preses
  • Johan Sterte, vice preses
  • Hans Stråberg, vice preses
  • Tuula Teeri, verkställande direktör IVA
  • Johan Weigelt, vice vd och akademisekreterare (adjungerad)