Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leder och följer upp akademiens resultat samt driver utvecklings- och förändringsarbete, men hanterar också operativa frågor. I ledningsgruppen ingår vd, vice vd och enhetscheferna vid IVAs kansli.

Tuula Teeri, vd

Johan Weigelt, vice vd och akademisekreterare

Katarina Arneving, enhetschef och ekonomichef 

Ann Brunnberg, enhetschef och kommunikationschef

Karin Byman, enhetschef Energi & Miljö

Johan Carlstedt, enhetschef Innovation & Entreprenörskap 

Elin Elliot, internationell sekreterare 

Staffan Eriksson, enhetschef Teknik & Samhälle

Helena Gyrulf, verksamhetschef Tekniksprånget

Åsa Helmbold, HR-chef

Michael Jacob, enhetschef Forskning & Utbildning

Charlotta Svedberg, enhetschef och konferenschef

Bilder och kontaktinformation till ledningsgruppen