Ledningsgrupp

Ledningsgruppen leder och följer upp akademiens resultat samt driver utvecklings- och förändringsarbete, men hanterar också operativa frågor. I ledningsgruppen ingår vd, vice vd och enhetscheferna vid IVAs kansli.

Tuula Teeri, vd

Katarina Arneving, enhetschef och ekonomichef 

Ann Brunnberg, enhetschef och kommunikationschef

Karin Byman, enhetschef Energi & Miljö

Johan Carlstedt, enhetschef Innovation & Entreprenörskap 

Elin Elliot, internationell sekreterare 

Staffan Eriksson, enhetschef Teknik & Samhälle

Helena Gyrulf, verksamhetschef Tekniksprånget

Åsa Helmbold, HR-chef

Michael Jacob, enhetschef Forskning & Utbildning

Charlotta Svedberg, enhetschef och konferenschef

Bilder och kontaktinformation till ledningsgruppen