Näringslivsrådet

IVA är en öppen och gränsöverskridande mötesplats. En oberoende akademi som bygger broar mellan forskning, näringsliv och politik. Näringslivsrådet – vars medlemmar består främst av små och stora företag - säkrar IVAs förankring i näringslivet och är en viktig del av IVA.

Som medlem i Näringslivsrådet ingår du i kärnan av IVAs nätverk som förutom ca 250 företagsrepresentanter på ledningsnivå består av nära 1300 svenska och utländska ledamöter i IVA. Under ett år arrangeras över 100 möten, seminarier, workshops, hearings och studieresor i Sverige och internationellt. Näringslivsrådet driver också flera egna nätverk, bland annat för CTO-er och digitala ledare.

Medlemsföretag i IVA:s Näringslivsråd representeras av vd och av vd utsedda personer ur ledningen. Medlemsföretag kan i tillägg utse ett fritt antal mottagare av inbjudningar etc.

Medlemskapet ger bland annat:

  • Deltagande i IVAs och Näringslivsrådets nätverk i hela Sverige
  • Inbjudan till IVAs Högtidssammankomst
  • Tillgång till lokaler på IVA i Stockholm
  • Rabatt på IVAs Konferenscenter
  • Publikationer, rapporter, tidningen IVA Aktuellt och nyhetsbrev
  • Digital matrikel – kontaktdata till IVAs nätverk
  • Kostnadsfria frukostmöten med aktuella talare i Näringslivsrådets regi

Vill du prata med oss om medlemskap i Näringslivsrådet?